Spårvagnsstäderna

Almedalen: Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft

Seminarium under Politikerveckan i Almedalen: Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft

Sveriges ekonomiska tillväxt sker huvudsakligen i de största städerna. Ekonomin och bostadsbyggandet är helt beroende av välfungerande kommunikationer. I takt med att de stora städerna växer behövs långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken.

Etablering av moderna spårvägar kan i kombination med andra kollektivtrafiksatsningar bidra till att lösa trafikens kapacitetsbehov och utveckla våra städer på ett attraktivt och hållbart sätt.

Tjänar staten på att bidra till bra kollektivtrafik i växande städer?

Tid: Tisdag 2 juli 2013, 16:00 – 17:10 (med efterföljande mingel)
Plats: Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby
Arrangör: Spårvagnsstäderna

Läs mer om programmet i länken nedan:
http://www.sparvagnsstaderna.se/evenemang/sparvagnsstaderna-i-almedalen-…

Guide: Raka spåret in i Almedalsveckan
För dig som är intresserad av spårvägar, kollektivtrafik och stadsutveckling har vi samlat ett urval av seminarier i en guide. Ladda ner guiden här