Spårvagnsstäderna

Bli medlem i Spårvagnsstäderna

Som medlem blir din organisation en del av Sveriges i särklass mest välutvecklade nätverk för att underlätta utbyggnaden av moderna spårvägar. Spårvagnsstäderna är organiserade som ideell förening. Samarbetet omfattar politiker ansvariga för besluten kring utbyggnaderna, tjänstemän som verkställer processen och de företag som har specialistkompetens på området.

En viktig del i föreningens verksamhet är ömsesidigt informationsutbyte för att höja kompetensnivån på alla nivåer. En annan viktig del är att inom föreningen fånga upp de frågor som idag försvårar utbyggnaden av spårvägar och att sedan genom påverkansarbete förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiva utbyggnader med optimal samhällsnytta.

Kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter som blir medlemmar erbjuds att utse två politiker att delta i Spårvagnsstädernas styrelse. Tjänstemännen erbjuds att delta i Spårvagnsstädernas Referensgrupp för tjänstemän och alla anställda och politiker får möjlighet att delta i Spårvagnsstädernas konferenser.

Företag, intresseorganisationer, utländska kommuner och utländska kollektivtrafikmyndigheter kan bli associerade medlemmar. De kan inte ingå i styrelsen men är varmt välkomna att delta i föreningens referensgrupper, konferenser och alla andra aktiviteter.

Följande är idag medlemmar:
www.sparvagnsstaderna.se/medlemmar

Följande ingår idag i styrelsen:
www.sparvagnsstaderna.se/sparvagnsstadernas-styrelse

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kansliet om du är intresserad av medlemskap eller har andra frågor.