Spårvagnsstäderna

Igenkorkat - Är Stockholms trafiksituation ohållbar?

torsdag 17 maj 2018, 12:00 - 13:00
Brunnsgatan 2, Stockholm
Stockholms handelskammare

Stockholm blir allt trängre. Gator stängs av, körfält tas bort, parkering och angöringsplatser försvinner. Restauranger och butiker har svårt att få sina leveranser i tid och busstrafiken dras med systematiska förseningar. Samtidigt vill stockholmarna ha en levande stadskärna med uteserveringar, handel och ett rikt kulturutbud.

Vad behövs för att framkomligheten på Stockholms gator ska öka och hur hittar vi hållbara trafiklösningar som också förbättrar stadens attraktivitet?

Välkomna till ett lunchseminarium om hur Stockholm ska bli en mer välfungerande och attraktiv huvudstad. Seminariet modereras av Karin Malmström, Stockholms Handelskammare.

Deltagare:
Alexis Kahlmann, affärsområdeschef Keolis Stockholm
Cecilia Brink (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad
Maria Börjesson, professor i transportekonomi, VTI
Mikael Anjou, vice koncernchef Einar Mattson
Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör Expressen

(text från Stockholm handelskammares nyhetsbrev)

Anmälan finns här!