Spårvagnsstäderna

Kurs i allmän spårvägsteknik

tisdag 6 februari 2018, 09:00 - onsdag 7 februari 2018, 17:00
Spårvägsmuseet i Göteborg
Trafikverksskolan
I februari arrangerar Trafikverksskolan en kurs i allmän spårvägsteknik i Göteborg.