Spårvagnsstäderna

Nordic Report: Architecture and Design - The Nordic Way

torsdag 31 maj 2018, 11:30 - fredag 1 juni 2018, 16:00
ArkDes Auditorium, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm
ArkDes
Nätverkskonferens med fokus på hållbara livsmiljöer i Norden & Baltikum.

Den 31 maj - 1 juni arrangerar ArkDes, i samarbete med Boverket, Form/Design Center och SUSTAINORDIC, konferensen Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic Way inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018. Fokus i Nordic Report ligger på samarbete, utbyte och nätverkande mellan aktörer inom arkitektur, stadsutveckling och design. Syftet är att belysa goda nordiska och baltiska exempel på hållbara livsmiljöer, i enlighet med FN:s globala Mål 11 & 12, samt att stimulera till utveckling av nationella policies inom området.

Moderator: Mark Isitt, arkitektur- och designkritiker.
Anmälning senast 11 maj. Konferensen är gratis.