Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna i Almedalen - Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft

tisdag 2 juli 2013, 16:00 - 18:00
Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby
Spårvagnsstäderna. Medarrangör: Swedtrain
Sveriges ekonomiska tillväxt sker huvudsakligen i de största städerna. Ekonomin och bostadsbyggandet är helt beroende av välfungerande kommunikationer. I takt med att de stora städerna växer behövs långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken. Etablering av moderna spårvägar kan i kombination med andra kollektivtrafiksatsningar bidra till att lösa trafikens kapacitetsbehov och utveckla våra städer på ett attraktivt och hållbart sätt. Tjänar staten på att bidra till bra kollektivtrafik i växande städer?

Program

16.00 – 16.05 Välkommen!

Christer G. Wennerholm, ordförande i SL & ordförande i Spårvagnsstäderna

16.05 – 16.25 Attraktiva städer skapar nya jobb

Rudolf Antoni, biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna

16.25 – 16.45 Hållbara transporter, näringslivet och tillväxten

Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren

16.45 – 17.10 Tjänar staten på att bidra till bra kollektivtrafik i växande städer? Politikersamtal

Lotta Finstorp (M) Trafikutskottet. Ansvarig för kollektivtrafikfrågor i den moderata trafikkommittén.
Leif Jakobsson, vice ordförande och gruppledare (S) i Skatteutskottet och som tidigare suttit i Trafikutskottet.

17.10 – 18.00 Mingel.


Guide: Raka spåret in i Almedalsveckan

För dig som är intresserad av spårvägar, kollektivtrafik och stadsutveckling har vi samlat ett urval av seminarier i en guide. Ladda ner guiden här