Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas Almedalsseminarium

tisdag 4 juli 2017, 16:15 - 17:10
Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby
Spårvagnsstäderna
Framtidens kollektivtrafik kräver en bra interaktion mellan fordon och aktiva trafikanter. Hur kan moderna spårvägssystem med hög kapacitet designas för att ta tillvara de värden som skapas av att fler cyklar till kollektivtrafiken?

Frågan om aktiv och hållbar mobilitet är inte enkel. På vilket sätt ska staden utformas för att synergieffekter mellan spårväg och cykelväg ska uppstå? Är spåren ett problem eller en möjlighet för ökad och säker cykling? Spårvagnsstäderna och Svenska Cykelstäder arrangerar paneldiskussion kring vad som är viktigt för politiker och tjänstemän att prioritera när spårväg planeras. Välkommen att stanna kvar efter seminariet för lite mat och vidare diskussioner med deltagarna.

Länk till Almedalsguiden