Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas Almedalsseminarium och mingel

tisdag 5 juli 2016, 16:00 - 17:00
Almedalens hotell, Almedalen
Spårvagnsstäderna
När storstadsåtgärderna inom ramen för Sverigeförhandlingen presenterades, stod det klart att spårväg är högt prioriterat. Hur påverkar spårvägen städerna och hur planerar de att dra nytta av spårvägens styrkor och fördelar?

Att modern spårväg är ett attraktivt transportsätt på många sätt och stimulerar hållbar utveckling i städer är väl känt och har stöd i forskning. Under detta seminarium kommer representanter från några av de städer som är föreslagna att få stöd till spårväg inom ramen för Sverigeförhandlingen presentera sina spårplaner och beröra varför det är viktigt att statlig medfinansiering finns tillgänglig i dessa och andra projekt. De korta föredragen följs av en paneldiskussion och mingel där publiken har möjlighet att prata mer med deltagarna.

I nuläget har vi nöjet att välkomna representanter från Lund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm samt MTR som kommer fördjupa sig planerna för respektive stad samt om kollektivtrafikstyrd utveckling i allmänhet.

Deltagare:
Annika Román (MP), Kommunalråd, Helsingborg
Anders Almgren (S), Kommunalråd, Lund
Daniel Helldén (MP), Trafikborgarråd, Stockholm
Erik Pauldin, Public Affairs Manager, MTR Nordic
Ulf Kamne (MP), Kommunalråd Göteborgs stad

Förtäring serveras efter arrangemanget.