Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens

torsdag 7 mars 2013, 10:00 - fredag 8 mars 2013, 15:00
Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Spårvagnsstäderna
Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013. Spårvägens roll i den moderna staden är temat för årets konferens.

Program
Att bygga spårväg är att bygga stad. De stora städerna fortsätter att växa. Ekonomin förändras och möten, tankeutbyte och intellektuellt kapital får en allt viktigare roll. Städernas attraktivitet är en konkurrensfaktor, men även en produktionsfaktor, när staden förmår optimera förutsättningarna för tankeutbyte. De globala utmaningarna med ansträngda resurser är inte möjliga att bortse från utan påverkar våra samhällen. Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens diskuterar spårvägens, stadsplaneringens och politikens roll i denna nya spelplan.

Torsdag 7 mars
9.30 – 10.00 Registrering & kaffe.

10.00 – 10.15 Välkommen till årsmötet!
Christer G. Wennerholm, ordf. SL & ordförande Spårvagnsstäderna

10.15 – 11.30 Årsmöte
Föreslagen årsmötesordförande;
Birgitta Dahl, Riksdagens f.d. Talman, tidigare miljö- och energiminister

11.30 – 12.30 Lunch

Årsmöteskonferens
Konferencier: Jens Forsmark, Samordnare, Spårvagnsstäderna

12.30 – 12.45 Välkommen till Uppsala!
Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Tre viktiga faktorer att ta hänsyn till i stads- och trafikplaneringen
12.45 – 13.15 Attraktiv stadsmiljö – Avgörande i den ökande konkurrensen mellan städerna
Rudolf Antoni, biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna
13.15 - 13.45 Peak Oil. Slutet för den billiga oljan.
Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, ordförande ASPO

13.45 – 13.50 Kort bensträckare

13.50 – 14.20 Därför kommer de stora städerna att fortsätta växa
Jan Amcoff, docent, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet

Uppsalas utmaningar inför framtidens kollektivtrafik

14.20 – 14.50
Bostadsbyggande. Ulla-Britt Wickström, planeringschef, Uppsala kommun
Infrastruktur. Jenny Kihlberg, strateg trafik & infrastruktur, Uppsala kommun

14.50 – 15.20 Kaffe

15.20 – 15.50
Kollektivtrafik. Johan Wadman, trafikdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen UL
Samordning. Stefan Bojander, planeringsstrateg, Kollektivtrafikförvaltningen UL

Studiebesök
15.50 – 17.20 Studiebesök. Vilka möjligheter finns det för spårvägsutbyggnad i Uppsala?
Guide: Tom Karlsson, gatu- och parkchef, kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun

17.20 – 17.50 Fri tid

Kvällsaktiviteter
17.50 – 18.30 Samling med förfriskningar.
18.30 – Middag
Ebba Busch (Kd), Kommunalråd, Uppsala kommun hälsar välkommen till middagen

Efter middagen rekommenderas mingel i hotellets servering på entréplan.

Fredag 8 mars

8.30 – 9.00 Kaffe

Staden – Från transportsystem till mötesplats
9.00 – 9.30 Så byggdes bilstaden 1950 - 1975
Per Lundin, docent i ekonomisk historia, Uppsala universitet
9.30 – 10.00 Den moderna attraktiva staden -
Exempel på hur kollektivtrafiken kan skapa nya bebyggelsemönster
Torbjörn Einarsson, arkitekt SAR MSA, Arken Arkitekter

10.00 – 10.05 Bensträckare

En politik för spårväg
10.05 – 10.45 Franska städers satsningar på moderna spårvägar
Patrick Laval. Civilingenjör & journalist för ”La Vie du Rail”, Frankrikes största järnvägs- och spårvägstidning.
10.45 – 11.15 Från NEJ till JA – den 15- åriga processen bakom Bybanen i Bergen.
Marit Winther Sørstrøm, Sektionschef Byutvikling, Bergen kommun, Norge

11.15 – 11.20 Bensträckare

11.20 – 12.00 Samtal: Hur gör man för att skapa ett intresse för spårvägsfrågor?
Moderator: Håkan Holmberg, Politisk chefredaktör, Upsala Nya Tidning
Christer G Wennerholm (M), Ordförande SL, Ordförande Spårvagnsstäderna
Karolina Skog (Mp), Kommunalråd, Malmö Stad
Stefan Hanna (C), Kommunalråd, Uppsala kommun
Maria Gardfjell (Mp), Kommunalråd, Uppsala kommun
Marit Winther Sørstrøm, Sektionschef Byutvikling, Bergen kommun, Norge

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Parallella möten;

Referensgrupp Tjänstemän
Detta är ett möte för alla tjänstemän på kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter. Ömsesidigt utbyte av information, tankar och utvecklingsidéer. Dagordning sänds ut till de officiella representanter i referensgrupperna som organisationerna själva utsett.
Lokal: Flora

Referensgrupp Företag
Detta är ett möte för alla representanter för företag. Ömsesidigt utbyte av information, tankar och utvecklingsidéer. Dagordning sänds ut till de officiella representanter i referensgrupperna som företagen själva utsett.
Mötesledare: Thomas Lange, Stockholms Spårvägar
Lokal: Gustavianum

Startmöte - Ny teknisk kommitté
Standardiseringsorganet SIS bjuder in till ett möte inför bildandet av en ny teknisk kommitté med fokus på spårväg. På EU- nivå sker nu ett arbete med att ta fram en gemensam teknisk standard för bl.a. spårväg (Urban Rail). Arbetet kan inom några år resultera i en teknisk standard som blir starkt normerande och som förhoppningsvis minskar kostnaderna vid anläggande av spårvägssystem. Parallellt med EU- processen så finns det i Sverige lokala diskussioner kring standardiseringsåtgärder mellan städernas spårvägssystem. För att hantera dessa frågor föreslår SIS att det ska bildas en ny teknisk kommitté med fokus på spårväg. Detta är startmötet.
Mötesledare: Per Forsgren, chef, SIS avdelning för industriteknik
Lokal: Gillesalen

Alla konferensdeltagare är välkomna på ovanstående möten. Välj själv fritt det möte du anser vara mest relevant för dig.

Spårvagnsstädernas styrelse
Mötet är endast öppet för ledamöter invalda i Spårvagnsstädernas styrelse.
Lokal: Afzelius

15.00 Konferensen avslutas med kaffe.