Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas årsstämma och Finansieringsseminarium

onsdag 16 mars 2011, 10:00 - 16:00
Palace, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken), Göteborg
Spårvagnsstäderna
Spårvagnsstäderna hälsar välkomna till årsstämma med påföljande finansieringsseminarium.

Program och registrering

10:00-12:00 Spårvagnsstädernas årsstämma
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Seminarium: Finansiering av spårvägsinvesteringar

Programmet i detalj

9:30-10:00 - Kaffe och registrering

10:00-10:10 - Välkommen
Spårvagnsstädernas ordförande Christer G. Wennerholm, ordförande SL, inleder mötet.

10.10-10:20 Göteborg – Spårvagnsstaden
Värdstaden presenterar sin spårvägshistoria och framtidsplaner.
- Christer Olsson, Operativ Chef, GS Spårvagn AB

10:20-12:00 Stämmoförhandlingar

12.00-13:00 Lunch

Seminarium – Finansiering av spårvägsinvesteringar
Konferencier: Thomas Lange, ordförande i Stockholms Spårvägar AB

13:00-13:10 Inledning
Spårvagnsstädernas ordförande Christer G. Wennerholm, ordförande SL, inleder seminariet.

13:10-13:30 Investeringar i Svenska spårvägsprojekt till år 2021
Vilka totala investeringssummor i spårväg kan förväntas i Sverige till år 2021, d.v.s. under löpande planperiod i den nationella infrastrukturplaneringen? En ny kartläggning presenteras, som sedan planeras att löpande uppdateras som en databas på Spårvagnsstädernas hemsida.
- PG Andersson, vice VD, Trivector

13:30-13:50 Spårvagnsstädernas rapport ”Finansiering av spårväg i Sverige”
Spårvagnsstädernas nya rapport ”Finansiering av spårväg i Sverige” presenteras. Rapporten innehåller flera förslag till förbättrad finansiering och utgör en grund för Spårvagnsstädernas fortsatta arbete med att underlätta finansiering av spårvägsinvesteringar.
- Daniel Svanfelt, Trafikplanerare, Malmö Stad

13:50-14:10 Finansiering av spårväg i Sverige - i ett internationellt perspektiv
En jämförelse presenteras mellan svenska förhållanden och de finansieringsformer som tillämpas vid spårvägsutbyggnad i Frankrike, Tyskland och Schweiz. Statliga eller delstatliga medel är en viktig finansieringskomponent i flera länder och finansiering kan vara tydligt kopplad till krav på tillämpade planeringsmodeller. Innovativa finansieringslösningar undviks eftersom de blir dyrare och med svåranalyserade fördelningseffekter och konsekvenser.
- Tomas Svensson, Forskare, VTI

14:10-14:30 Går det att dra nytta av ökade fastighetspriser?
Infrastrukturinvesteringars effekter på ökad tillgänglighet, tillväxt och attraktivitet reflekteras I fastighetspriserna. Kan det offentliga ta del av denna värdetillväxt så att det kan utgöra en del av finansieringen av ny spårväg?
- Rikard Jacobsson, Director, PwC

14:30-15:00 Kaffe

15:00-15:20 Norsk finansiering av kollektivtrafik
Norge finansierar många infrastrukturprojekt med andra intäktskällor än de som traditionellt använts i Sverige. Exempelvis har Norge välutbyggda vägavgiftssystem ”bompeng” som bl.a. finansierar kollektivtrafiksatsningar. Exempel på hur intäkterna tas in, intäkternas omfattning och hur de används ges från Oslo, Trondheim och Bergen.
- Bernt Nielsen, Senior Advisor

15:20-15:40 Att skapa ett investeringspaket på 34 miljarder
Kollektivtrafikandelen i Göteborgsregionen är relativt låg, drygt 20 procent. Diskussionen om hur andelen kan ökas har pågått i flera år, bl.a. under beteckningen K2020. Samtidigt är kapaciteten på de stora pendlingsstråken för såväl bil som kollektivtrafik fullt utnyttjad. Dessa insikter fanns hos politiker, näringsliv och tjänstemän när arbetet med den Nationella planen för infrastruktur 2010-2021 skulle färdigställas. Hur det gick till att omsätta insikterna till ett investeringspaket på 34 miljarder?
- Birgitta Hellgren, Trafikdirektör, Trafikkontoret Göteborgs Stad

15:40-15:55 EU- medel till spårväg
SPIS, Spårvagnar I Skåne, har beviljats pengar från Europeiska Investeringsbankens program ELENA för att utreda förutsättningarna för spårvagnstrafik i Skåne. I samband med detta har SPIS även undersökt förutsättningarna för att erhålla andra EU- medel.
- Mattias Schiöth, Trafikutredare, Region Skåne

15:55-16:00 Summering och avslutning

Anmälan: Stängd. Sista anmälningsdag onsdag 9 mars 2011.