Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas höstseminarium

tisdag 4 december 2018, 13:00 - 16:00
Borås
Spårvagnsstäderna
Välkommen på Spårvagnsstädernas höstseminarium 2018

Duospårväg (eller Tram-Train på engelska) är en spårvagnskoncept som innebär att en spårvagn dels trafikerar vanliga järnvägar, men också spårvägar inom t.ex. en stad. Att kombinera järnväg och spårväg är inte lätt, men vinsterna kan vara stora när en stad kopplas närmare sina kringliggande småorter och därmed öppna upp arbetsmarknad, bostadsmarknad och studier för fler. Det finns också stora fördelar med att kombinera en järnvägs gena och snabba dragning, med spårvägens

På årets höstseminarium kommer vi att fokusera på duospårväg. Bland annat kommer vi få lära mer om vilka försök som pågått runt om i Europa, vad som skiljer en vanlig spårvagn från en duospårvagn och få en lite djupare inblick på ett europeiskt duospårvagnskoncept. Och vad hände egentligen med den där spårvagnen som gjorde att en X2000-förare trodde han såg i syne när han körde om den på vägen till Stockholm? Och så blir det filmvisning.

Programmet för dagen ser ut som följer:

  • 13.00 - 13.50 - Duospårväg i Europa - och vad är det egentligen? - Thomas Johansson, till vardags redaktör på tidningen Modern stadstrafik kommer ge oss en överblick kring vad duospårväg egentligen är, och hur den utvecklats över tid i Europa fram tills idag.

  • 13.50 - 14.45 - Så ser duospårväg ut i praktiken - David Moncholi Bardillo från konsultföretaget IDOM kommer att ta oss från det generella ner i det specifika. För några år sedan fick Alicante sin duospårväg, anlagd på en sträcka som tidigare trafikerades med dieseltåg. David Moncholi Bardillo ger oss en överblick kring de utmaningar och de vinster som duospårvägen har gett (eller man hoppas den ger i framtiden). Hur har olika hinder i allt från teknik till byråkrati övervunnits för att få ett system att komma till stånd, och hur ser framtidsplanerna ut. Föredraget hålls på engelska.

14.45 - 15.00 - Nätverkskaffe

  • 15.00 - 16.00 - Snabbare än bussen - Närmare än tåget - Thomas Lange var informations- och marknadschef på VTI i Linköping och en av de medverkande i forskningsprojektet Light Rail – Light Cost i början av 2000-talet. Han kommer att visa en film om de månadslånga provkörningarna med duospårvagn i Östergötland, Västra Götaland och Skåne år 2006. Vi får följa med på järnvägarna till Åtvidaberg, Västervik, Kisa och Finspång, i Helsingborg och Lund samt på spårvägarna i Norrköping och Göteborg. Efter filmen ges en översiktlig sammanfattning av bedömningen av samhällsnyttan vid ett genomförande av duospårväg.

Seminariet är kostnadsfritt, men vi tar ut en avgift om du uteblir utan att ha avanmält dig. Evenemanget är öppet för föreningens medlemmar, associerade medlemmar, särskilt inbjudna gäster samt förtroendevalda och anställda i Borås stad. Detaljerat program presenteras efterhand i nyhetsbrev och på hemsida.

>> Anmäl dig på denna länk senast den 28/11.

Tid: Tisdag 4/12 13.00-16.00 på Borås Textile Fashion Center, lokal Garfveriet.