Spårvagnsstäderna

Studieresa med Spårvagnsstäderna

tisdag 5 september 2017, 12:00 - fredag 8 september 2017, 22:00
Karlsruhe, Strasbourg och Freiburg
Spårvagnsstäderna
2017 års studieresa med föreningen kommer besöka tre städer, två tyska och en fransk. Målet är att visa upp olika sorters spårväg och hur stadsutvecklingen skett.

Programmet är under upparbetning, men särskilt intressant i Freiburg är systemets omfattning, i Karlsruhe är duospårvägen fokus och i Strasbourg vagnarna, staden och den gränsöverskridande trafiken (vilket är intressant inte bara ur ett spårvägsperspektiv).

Mer information om studieresan kommer att presenteras i samband med föreningens årsmöte i Helsingborg.