Spårvagnsstäderna

Urban Lunch Time: Hållbar platsutveckling

tisdag 19 februari 2019, 11:30 - 13:00
Vasa C, Chalmers, Vera Sandbergs allé 8
Mistra Urban Futures

Platsutveckling är ett allt mer förekommande begrepp inom stadsbyggnad och landsbygdsutveckling. Kopplat till Västra Götalandsregionens projekt Hållbara Platser har en kunskapsöversikt tagits fram tillsammans med Mistra Urban Futures.

Den beskriver aktuell forskning om olika metoder för platsutveckling och diskuterar utifrån ett kritiskt perspektiv vilka samhällsutmaningar som metoderna avser att svara mot. Kunskapsöversikten redovisar även det arbete inom platsutveckling som skett inom Västra Götalandsregionen under de senaste åren

Anmälan här