Spårvagnsstäderna

Intervjuer: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Vi frågade några deltagare på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen om vad de tycker i frågan.
Helena Ekroth, myndighetschef Sörmlands kollektivtrafikmyndighet:
– Det är nödvändigt att man tar fram modeller för finansiering av lokal och regional kollektivtrafik och därför är det viktigt att frågan belyses på denna typ av seminarier. Vi måste lyfta fram den regionala nivån och arbeta med översiktsprogram där man ser att all kollektivtrafik hänger ihop.Maria Jönsson, försäkringsanställd, Uppsala:
– Ja, staten ska absolut vara med och finansiera spårväg, som de gör med vägar och annan infrastruktur. När man bygger spårväg öppnar man också upp för bostäder och affärslokaler.Mats Lindberg Colin, ledningsstrateg på SLL Trafikförvaltningen, Stockholm:
– Om vi räknar på de verkliga kostnaderna per resenär inom olika trafikslag, som inkluderar statlig medfinansiering av vägar och banvallar, kan vi få fram ett kostnadsneutralt mått. Med en sådan beräkning kan vi välja bättre kollektivtrafiklösningar. Våra politikers uppgift är att se till helheten.Stefan Aldborg, ansvarig för Light Rail Vehicles, Bombardier
– Det finns statlig medfinansiering för spårväg i tre nordiska länder men inte i Sverige. Varför har vi tappat vårt försprång och blivit sämst i klassen?
– Staten bör ta ett steg fram och visa politisk vilja. Det här bör egentligen inte vara en partipolitisk fråga.Maria Nimvik, processledare Mälardalsrådet
– Utifrån erfarenheter i min yrkesroll ser jag en styrka i att så många aktörer i Stockholmsregionen varit med och finansierat Citybanan med totalt två miljarder kronor utöver statens insats. Det blir mer gjort om man kan hitta medel på olika håll. KTH-forskare har också visat att medfinansiering gynnar projekt och gör att de inblandade tar ett större ansvar som delägare.


Läs mer om seminariet i Almedalen “Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?”


Text och foto: Maritha Sandberg Lööf