Spårvagnsstäderna

Jönköping

Jönköping, bygger ut sina CityBussar. 2013 förlängde man staden stombuss linje 2. En fjärde CityBuss-linje inom ramen för stadens Stadsbyggnadsvision 2.0 kommer troligen att upphandlas kring 2019. Bussvägar byggs så att uppgradering till spårväg ska vara möjlig. Det finns en idéstudie för spårväg längs linje 1 som bygger på att Götalandsbanan anläggs och får en ny station söder om Munksjön. Denna nya framtida station för höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö/Göteborg ger en ny nod för kollektivtrafik och stadsutveckling.


Bild: Jönköping har tagit fram en idéstudie för spårväg längs busslinje 1 som idag går mellan Råslätt, Centrum och Huskvarna. Foto: Guillaume Baviere CC-BY.