Spårvagnsstäderna

Jönköping ny medlem i Spårvagnsstäderna

Jönköpings kommun går med föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbeten kring spårväg och hållbar stadsutveckling. Idag är 16 av landets större kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter medlemmar.

– Jönköping växer och väljer att bli medlem i Spårvagnsstäderna. Vi arbetar med hållbara kommunikationer vilket är en nödvändighet i en växande stad. Vi satsar på ny infrastruktur där bussen ges prioritet genom särskilda körfält och ljusreglering. I ett av stomlinjestråken har vi särskilt studerat förutsättningarna för spårvagnstrafik och i planarbete tar vi hänsyn till detta för att skapa möjlighet för en framtida spårvagnslinje, säger Ann-Marie Nilsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad och ny ordförande i Spårvagnsstäderna välkomnar att Jönköping nu går med i föreningen:

– Jönköping har goda erfarenheter av att skapa stomlinjer för stadsbussarna i staden som är mycket värdefulla för Spårvagnsstäderna. Det är glädjande att föreningen nu växer och att flera städer i Sverige som planerar nya moderna spårvagnslinjer vill samarbeta och utbyta kunskaper med varandra.Foto: Jönköpings Energi