Spårvagnsstäderna

Aktuellt

Här finns nyheter och annat aktuellt från Spårvagnsstäderna samlat.
 • 26 jun 2015, 16:43
  Slutreplik till Stockholms handelskammares debattinlägg "Svenska Spårvägsstäder [sic] förvränger fakta".

  Spårvagnsstäderna – som vår förening heter – vill gärna bemöta Stockholms Handelskammares kommentarer angående den elbussrapport som presenterades den 24 juni. Vi vill verkligen uppmuntra...

 • 19 maj 2015, 17:17
  Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" ägde rum den 26-27:e mars i Eskilstuna.

  Årsmötet
  Första konferensdagen inleddes med årsmötesförhandlingar. Föreningen valde ny styrelse och nytt presidium. Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan...

 • 19 mar 2015, 11:37
  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.

  I uppdraget ingår att föreslå kriterier och urvalsprocess för projekt som kan komma i fråga för statlig medfinansiering 2015-2018.

  Trafikverket ska definiera vilka typer av åtgärder som kan...

 • 10 mar 2015, 14:37
  När Trafiknämnden i Stockholms läns landsting sammanträder den 12 mars 2015 föreslås SL/trafikförvaltningen lämna Spårvagnsstäderna.

  – Vi beklagar att den nya landstingsledningen i Stockholm nu föreslår att SL/trafikförvaltningen lämnar Spårvagnsstäderna, säger Hans Cruse Tf kanslichef.

  Föreningen är en bred...

 • 2 feb 2015, 11:46
  Trafikverket genomför nu en kartläggning i dialog med kommuner för att få fram förslag på projekt som bedöms kunna vara aktuella för stadsmiljöavtal med start redan under 2015.

  Stadsmiljöavtalen kan sägas bestå av två delar, dels åtgärder som medfinansiering kan fås för och dels motprestationer i form av kompletterande åtgärder, styrmedel, program och planer från...

 • 22 sep 2014, 15:12
  Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar i Sverige. Föreningen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är 17 av Sveriges större kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

  Spårvagnsstäderna söker nu en vikarierande kanslichef som ska ansvara för den övergripande organiseringen och administrationen av föreningens kansli. Du bör vara en engagerad administratör som kan...

 • 18 feb 2014, 16:04
  Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner. Under två dagar samlas politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis i Lund för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet.

  Tid: torsdag 27 mars kl. 10:00 – fredag 28 mars kl. 15:00
  Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

  Program

  I Lund är den planerade spårvägen...

 • 17 okt 2013, 13:30
  Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer. Hur samarbetar, planerar och bygger vi för attraktiva städer? Hur ser förutsättningarna för processerna ut och vilken är spårvägens roll? Vilka forskningsbehov finns inom spårvägsområdet och hur kan utbyggnader finansieras? Det är frågeställningar som diskuteras under Spårvagnsstädernas Höstkonferens.

  Tid: Torsdag 14 november kl. 10:00 – Fredag 15 november kl. 15:00
  Plats: Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, Linköping

  Program

  Under två dagar samlas politiker, tjänstemän...

 • 29 apr 2013, 10:19
  Seminarium under Politikerveckan i Almedalen: Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft

  Sveriges ekonomiska tillväxt sker huvudsakligen i de största städerna. Ekonomin och bostadsbyggandet är helt beroende av välfungerande kommunikationer. I takt med att de stora städerna växer...

 • 22 apr 2013, 11:02
  Spårvagnsstäderna och SIS (Swedish Standards Institute) undersöker möjligheten att starta upp en ny teknisk kommitté inom spårväg.

  Idag finns en kommitté hos SIS som jobbar med standardiseringsfrågor kring järnvägar (SIS/TK 254). Järnvägskommittén har uttryckt att det behövs förstärkning då de inte har tillräcklig kompetens...