Spårvagnsstäderna

Aktuellt

Här finns nyheter och annat aktuellt från Spårvagnsstäderna samlat.
 • 26 mar 2013, 10:39
  Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens började med årsmötesförhandlingar som leddes av Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman och tidigare miljö- och energiminister.

  Läs mer om Spårvagnsstädernas nyvalda styrelse

  Öppningstal

  Med växande städer och ökat miljömedvetande har spårvägen...

 • 7 feb 2013, 10:13
  Spårvägens roll i den moderna staden. Program & anmälan.

  Att bygga spårväg är att bygga stad. De stora städerna fortsätter att växa. Ekonomin förändras och möten, tankeutbyte och intellektuellt kapital får en allt viktigare roll. Städernas attraktivitet...

 • 15 nov 2012, 10:22
  Spårvagnsstäderna söker nu en kommunikatör som ansvarar för att sprida kännedom om organisationens verksamhet och budskap. Du kommer att arbeta på vårt kontor i centrala Stockholm i ett mycket nära samarbete med Spårvagnsstädernas samordnare.

  Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar i Sverige. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner och regionala...

 • 6 nov 2012, 12:04
  Varje år utser tidningen Resumé den organisation som under året varit mest framgångsrik i sin opinionsbildande verksamhet. I år är Spårvagnsstäderna nominerade - tillsammans med bl.a. Majblomman, IOGT och Lärarnas Riksförbund.

  Vinnaren utses den 14 november.

  Läs mer på Resumés hemsida:

  ...

 • 2 okt 2012, 19:03
  Kostnader för spårväg kan hållas nere genom att olika led granskas under lupp och om spårväg byggs enligt en ”lättare” standard. Men stora investeringar kan också betala sig i ett livscykelperspektiv och spårväg bidrar till att utveckla hela stadsbilden.

  Ett 90-tal medlemmar och associerade medlemmar i Spårvagnsstäderna träffades den 25- 26 september i Norrköping för att utbyta idéer om spårvägssatsningar och hur dessa kan göras effektivare....

 • 27 aug 2012, 10:10
  Kostnadsbilden för spårvägar har fått stor uppmärksamhet. Oftast koncentreras debatten till själva investeringskostnaderna, medan driftskostnader lämnas därhän. Är projekten kostnadseffektiva om man ser till hela livstiden? Är kostnader i olika projekt – och i olika länder – jämförbara? Kan investeringskostnader minskas? Hur påverkar exempelvis organisationen av spårvägsprojekt effektiviteten i projekten – och hur ska man göra för att garanterat misslyckas? Kan ett spårvägsprojekt generera vinster som inte fångas in i konventionella kalkylmetoder? Under två dagar reder vi ut frågeställningarna.

  Tid: Tisdag 25 september kl. 10:00 – Onsdag 26 september kl. 14:45
  Plats: Elite Grand Hotel Norrköping
  Arrangör: Spårvagnsstäderna.

  Program och anmälan:
  ...

 • 25 jun 2012, 09:04
  Pressmeddelande 2012- 06- 25. Spårvagnsstädernas styrelse har godkänt en rekommendation om avtalsmodeller som kan användas vid upphandling av spårvagnar i Sverige. Det är en bred överenskommelse där representanter för både beställar- och leverantörssidan har enats om viktiga kontraktuella principer för leveranser av spårvagnar.

  -Det innebär att aktörerna får ett verktyg för att göra upphandlingar och avtalsförhandlingar mer effektiva, säger Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna. Vår förhoppning är att det kommer...

 • 8 maj 2012, 16:22
  Regeringen har nu föreslagit riksdagen att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL. Riksdagen behandlar frågan torsdag den 7 juni 2012. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år.

  Spårvagnsstäderna har haft en avgörande betydelse när förslaget har tillkommit.

  Läs de delar av propositionen som är relevanta i bifogad fil.

  Läs hela propositionen 2011/12:118 här...

 • 24 feb 2012, 14:59
  Transportinfrastrukturkommitténs förslag att planering av spårväg ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL har nu sänts som regeringens förslag för granskning i lagrådet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år.

  Spårvagnsstäderna har haft en avgörande betydelse när förslaget har tillkommit.

  Läs om förslaget på s. 101 i Lagrådsremissen:

  ...

 • 8 jul 2011, 15:31

  Invitation to participate in a project regarding the terms and conditions in tram acquisitions

  The Swedish Tram Cities Association (sw: Spårvagnsstäderna) (“TCA”) was founded in order to...