Spårvagnsstäderna

Aktuellt

Här finns nyheter och annat aktuellt från Spårvagnsstäderna samlat.
 • 16 nov 2010, 12:34
  Spårvagnsstäderna arrangerade den 9 november 2010 ett seminarium där företrädare för Norrköping, Göteborg och Stockholm berättade om sina erfarenheter vid spårvägsutbyggnader. Drygt 90 personer från hela spårvägssverige kom till Norrköping för att ta del av andras erfarenheter och få inspiration och stöd inför egna satsningar. Nedan finns ett referat och flera av presentationerna.

  • Utan samarbete stannar spårvagnen – bred samverkan med alla inblandade är A och O för en smidig utbyggnad.

  • Spårvägssatsningar handlar också om stadsbyggnad.

  • En kombination av...

 • 14 okt 2010, 09:20
  Intresset för att bygga ut spårvägssystem är stort i Sverige och det växer alltmer. I Norrköping, Göteborg och Stockholm har man byggt ut sina spårvägar på senare år. Vad har man lärt sig och hur kan kunskaperna underlätta för andra utbyggnader som planeras runt om i Sverige? Ta del av erfarenheter från Norrköping, Göteborg och Stockholm - välkommen till Spårvagnsstädernas seminarium!

  Tisdag 9 november. Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. För program och anmälan, läs mer i bifogad fil.

 • 7 sep 2010, 09:37
  Aktuella arrangemang som berör spårvägsfrågor.

  12- 13 januari 2011. Transportforum i Linköping.
  Bl.a. sessionen “Förutsättningar och utmaningar för spårvägsplanering i Sverige” torsdag 13 januari kl. 14.00 – 16.00
  ...

 • 9 jul 2010, 10:11
  Politikerveckan i Almedalen, 5 juli 2010: Ett hundratal personer kom till ett seminarium för att lyssna på vad politiker på nationell, lokal och regional nivå har att säga om spårvagnens framtid. Redan idag pågår många spännande satsningar i kommunerna och trots finansieringsproblem ser det lovande ut. Den viktigaste nyheten är ett förhandsbesked från Karin Svensson Smith (Mp), ledamot i den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén, som intygar att spårvagnsstäderna inte kommer att bli besvikna på det betänkande som snart läggs fram.

  Spårvagnsstäderna, Swedtrain och Järnvägsentreprenörerna stod som arrangörer för seminariet. Spårvagnsstäderna ordförande Christer G Wennerholm (M), som även är ordförande för SL, hälsade alla...