Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden

 • 24 jun 2015, 13:56
  I Stockholms Handelskammares rapport ”Framtidens buss är elektrisk – satsa på elbuss istället för spårväg” som släpptes den 24 juni förekommer många faktafel om spårvägar. Spårvagnsstäderna korrigerar den information som redovisas i rapporten och redovisar verkliga fakta från Göteborg och Norrköping.

  – Stockholms Handelskammares elbussrapport är inte seriös. Den innehåller många felaktigheter. Man och underskattar bussens kostnader samtidigt som man starkt överdriver spårvägens, därför vill vi...

 • 8 jun 2015, 17:03
 • 8 maj 2015, 10:52
  Nya gemensamma guidelines för spårvägstrafik har tagits fram genom ett samarbete inom kollektivtrafikbranschen. Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och andra som arbetar med kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling. De ger stöd och inspiration till städer som vill utveckla kollektivtrafik med hög kapacitet.

  Spårvagnsstädernas medlemmar har under våren tillsammans med X2AB utvecklat rekommendationer för kapacitetsstark kollektivtrafik med fokus på modern spårväg.

  – De nya guidelines som tagits...

 • 21 apr 2015, 10:46
  Den planerade spårvägen i Lund föreslås få statlig medfinansiering via regeringens nya stadsmiljöavtal. Lund blir den första staden i Sverige som satsar på helt nytt system. De sex andra städer i Sverige som har utbyggnadsplaner för spårväg får nu ett efterlängtat exempel att studera inför framtida satsningar i kollektivtrafiken.

  På en presskonferens i rådhuset den 16 april meddelade kommunstyrelsens ordförande i Lund, Anders Almgren (S) att Trafikverket kommer föreslå för regeringen att Lund redan under 2015 får statlig...

 • 31 mar 2015, 14:20
  Jönköpings kommun går med föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbeten kring spårväg och hållbar stadsutveckling. Idag är 16 av landets större kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter medlemmar.

  – Jönköping växer och väljer att bli medlem i Spårvagnsstäderna. Vi arbetar med hållbara kommunikationer vilket är en nödvändighet i en växande stad. Vi satsar på ny infrastruktur där bussen ges...

 • 27 mar 2015, 17:38
  Spårvagnsstäderna har på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Årsmötesförhandlingarna ägde rum i samband med föreningens årsmöteskonferens som hade temat "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" och hölls den 26-27 mars i Eskilstuna.

  Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad. Föreningens nya vice ordförande är Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköpings kommun.

  Som...

 • 20 mar 2015, 18:00
  Spårvagnsstädernas kommande årsmöteskonferens "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" äger rum den 26-27:e mars i Eskilstuna.

  Möt ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. De senaste utbyggnadsplanerna för...

 • 7 jan 2015, 15:44
  X2AB och Spårvagnsstäderna är överens om att ta fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. Arbetet stärker utvecklingen av attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik oavsett trafikslag.

  X2AB lanserar den 8 januari nya Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT – Bus Rapid Transit under Transportforum i Linköping. Arbetet med riktlinjerna som genomförts under...

 • 4 dec 2014, 14:15
  Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling var temat för Spårvagnsstädernas höstkonferens. Stockholms spårvägsplaner stod i centrum. Nya spårvägar planeras och byggs, samtidigt som gamla rustas upp. Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan presenterade regeringens föreslagna satsning på städernas kollektivtrafik.

  För första gången görs en social konsekvensbeskrivning av planerna på en ny spårväg, Spårväg Syd. En inspirerande förebild är Frankrike, där värden som konst och identitet är med från början när...

 • 29 okt 2014, 21:39
  Regeringens budgetproposition föreslår att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer under mandatperioden, vilket innebär att fler städer nu får möjlighet att satsa på spårburen kollektivtrafik. Men för att uppfylla behoven av nya spårvägar och annan klimatsmart kollektivtrafik i de växande städerna krävs större satsningar.

  – Denna medfinansiering på kollektivtrafik från regeringen är bra, men fyller inte behoven när vi har så många växande städer i Sverige som i nuläget planerar för moderna spårvägsutbyggnader,...