Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden

 • 27 okt 2014, 14:38
  Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

  Stockholm utvecklas till en spårvagnsstad när regionen växer snabbt. Flera nya spårvägar och stadsdelar planeras och byggs. Ta del av strategier och planer för framkomlighet och stomlinjer. Vi får...

 • 6 okt 2014, 11:12
  Den nya regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utställt ett löfte om att staten ska stimulera hållbara transporter runt om i Sverige, vilket då bör ge statliga nationella investeringsmedel till moderna spårvägar i Sveriges växande städer.

  Enligt överenskommelsen ska staten genom stadsmiljöavtal med kommunerna stimulera hållbara transporter i städer. Där ingår spårväg, men även tunnelbana, pendeltåg och andra större...

 • 9 sep 2014, 08:24
  Inför valet har Spårvagnsstäderna ställt tre aktuella frågor till alla riksdagspartier om spårväg och städernas kollektivtrafik. Nu redovisar vi svaren.

  Frågorna sändes till respektive partis ledamöter i Trafikutskottet. De svarandens namn anges inom parentes. De tre frågorna som ställdes är:

  1. Bör staten vara med och finansiera...

 • 7 jul 2014, 13:59
  Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ett större statligt engagemang i städernas kollektivtrafik och Moderaterna öppnar upp för fler finansieringspaket för kollektivtrafiken. Det var de besked som ledamöter från riksdagens Trafikutskott lämnade på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen.

  Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik? löd frågeställningen för Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen den 1 juli 2014. Ett hundratal personer kom för att lära sig mer...

 • 3 jul 2014, 12:26
  Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Man vill organisera förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur kopplat till bostadsbyggande. Spårvagnsstäderna välkomnar detta initiativ som öppnar upp möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

  – Det är mycket positivt att man vill satsa på utbyggnad av tunnelbana och även annan spårburen trafik. Det är avgörande för utvecklingen i storstadsregionerna. När nu Sverige växer starkt vill vi...

 • 30 jun 2014, 15:04

  Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

  Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa. Det finns många nationella nyttor med att staten satsar...

 • 27 maj 2014, 10:52
  En ny kartläggning visar att sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025.

  Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer, Västerås,...

 • 23 apr 2014, 10:18
  Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer.

  Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora...

 • 7 apr 2014, 10:17
  Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den 27- 28 mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan och lära mer om den. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare.

  Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande i Lund och ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse hälsade alla välkomna.

  – Lund är en av Sveriges äldsta städer, även om den...

 • 27 mar 2014, 13:16
  Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg, vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet var ordförande för årsmötesförhandlingarna.

  Till Spårvagnsstädernas styrelse valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande. Ersättare: Milan Obradovic (...