Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden

 • 10 feb 2014, 14:41
  Spårvagnsstäderna har tagit fram en analys av Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterat ett antal förslag till myndigheten. I svaret till föreningen, skriver nu Gunnar Malm, Trafikverkets GD: "Med stöd av Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm kan Trafikverket medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg."

  Trafikverket nämner att en förutsättning för att medverka till finansieringslösningar är att spårvägsprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och länsplanerna för regional...

 • 10 feb 2014, 10:00
  Eskilstuna blir den tolfte svenska kommunen att söka medlemskap i den växande föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

  – Eskilstuna väljer att bli medlem i Spårvagnsstäderna eftersom vi arbetar så aktivt med att utveckla stadsbyggandet och koppla ihop det bättre med kollektivtrafiken, säger Magnus Johansson,...

 • 6 dec 2013, 12:05
  Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

  Spårvagnsstäderna föreslår att regeringen i sin myndighetsinstruktion till Trafikverket inkluderar ansvar för all spårtrafik, inte bara järnvägstrafik. I instruktionen saknas även att Trafikverket...

 • 3 dec 2013, 09:38
  Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas Höstkonferens med temat ”Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer”. Ett hundratal personer från hela landet samlades i Linköping för att diskutera stadsplanering och spårvagnens roll i den nya stadsbilden.

  Muharrem Demirok (C), ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse och kommunalråd i Linköping hälsade alla välkomna till staden:

  – Någon kanske tycker att det är konstigt att ha...

 • 3 okt 2013, 12:38
  Nu startar SIS, Swedish Standards Institute och Spårvagnsstäderna ett arbete med att se över vilka behov Sverige har av nya standarder för moderna spårvägar. Sverige har även stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut.

  SIS samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka hur spårvägar ska byggas och utvecklas.
  I ett första steg handlar arbetet om att se över vilka standarder som finns och fungerar...

 • 2 okt 2013, 10:33
  I remissvaret på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet understryker Spårvagnsstäderna att det är mycket positivt att den nationella planen uppmärksammar kollektivtrafikens och samhällsplaneringens roll för förbättrade transporter och tillgänglighet i tätorter.

  De snabbt växande städerna är centrala för Sveriges ekonomiska utveckling och konkurrenskraft. Den nationella planen konstaterar att när man väljer åtgärd enligt fyrstegsprincipen så kan...

 • 4 jul 2013, 12:27
  Städerna blir allt mer vårt gemensamma vardagsrum där kultur och kollektivtrafik blir nödvändiga förutsättningar för ekonomisk utveckling.

  På Almedalens Hotell, i hjärtat av den gröna Almedalsparken, höll Spårvagnsstäderna den 2 juli sitt seminarium under politikerveckan i Visby. Medarrangör var Swedtrain. Temat i år var...

 • 18 jun 2013, 08:30
  Huddinge blir den elfte kommunen i Sverige att söka medlemskap i den växande föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt. Vilka ledamöter som kommer representera Huddinge i Spårvagnsstädernas styrelse bestäms på kommande kommunstyrelsemöte.

  – Genom att bli medlem, förstärker vi visionen att Huddinge ska bli en spårvägsstad. Vi tror på spårvägar och arbetar hårt och målmedvetet för Spårväg Syd och att knyta ihop de regionala...

 • 18 apr 2013, 10:23
  Spårvagnsstäderna har anställt Anna-Karin Johansson som ny kommunikationschef. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

  Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna välkomnar förstärkningen:

  – Jag är glad för den nya rekryteringen vi gjort till kansliet. Spårvagnsstäderna får fler och fler medlemmar och...

 • 11 mar 2013, 15:21
  Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman och tidigare miljö- och energiminister ledde årsmötesförhandlingarna i Uppsala.

  Till Spårvagnsstädernas styrelse omvaldes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande. Ersättare: Anders Rubin (S...