Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden

 • 26 nov 2012, 09:47
  Välkommen på Spårvagnsstädernas seminarium på Persontrafikmässan På seminariet presenteras en ny kartläggning av de utbyggnader av spårvägar som just nu planeras i Sverige.

  Föreläsare;

  Christer G. Wennerholm, ordf. SL & ordf. Spårvagnsstäderna

  Jens Forsmark, Samordnare, Spårvagnsstäderna

  Plats: Persontrafikmässan, Svenska Mässan, Göteborg...

 • 8 jul 2012, 17:57

  Europas dyraste butikshyror finns inte längre i London eller Paris utan på Bahnhofstrasse i Zürich, en helt bilfri gata där gång- och cykeltrafikanter samsas med spårvagnar.

  -Vi kan lära...

 • 13 jun 2012, 15:42
  Pressmeddelande 2012-06-13. Riksdagen har idag beslutat att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt Plan- och Bygglagen. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år. Tidigare har lagen krävt en obligatorisk dubbelprövning enligt både Plan- och Bygglagen och Lag om byggande av järnväg.

  -Riksdagens beslut är mycket välkommet och kommer att underlätta de omfattande planer på utbyggnad av spårväg som nu finns i många av Sveriges mest expansiva städer säger Jens Forsmark, Samordnare...

 • 30 mar 2012, 14:07
  Spårvagnsstäderna har idag lämnat sitt remissyttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning.

  Trafikverket har fått i uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet och effektivitet i transportsystemet fram till 2050, vilket nu presenteras i remissmaterialet till den så kallade...

 • 13 mar 2012, 13:35
  Framtidens spårväg byggs i Öresundsregionen. I Skåne håller en stor kollektivtrafiksatsning med spårväg på att ta form. Först ut blir Lund, där spårväg ska förbinda centrum med den nya forskningsanläggningen nordost om staden. Satsningar i Malmö och Helsingborg står sedan på tur. Det finns också planer på att bygga ut och knyta ihop kollektivtrafiken i den fyra miljoner stora Öresundsregionen.

  Temat för Spårvagnsstädernas konferens på hotell Savoy i Malmö den 8-9 mars var stadsutveckling och kollektivtrafik. Först ut bland talarna var Olle Anderberg från Tyréns som berättade om...

 • 13 mar 2012, 08:29
  Spårvagnstäderna valde på sin årsstämma en ny styrelse. Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms Läns Landsting fick fortsatt förtroende att leda föreningens arbete. Till ny vice ordförande valdes Karolina Skog (Mp), kommunalråd för framtidens trafik i Malmö.

  Styrelsen i sin helhet.

  Ordförande Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms Läns Landsting

  Vice ordförande Karolina Skog (Mp), kommunalråd, Malmö kommun.
  ...

 • 7 mar 2012, 14:31
  Välkommen till Spårvagnsstädernas årsstämma och årskonferens den 8-9 mars på Hotel Savoy i Malmö.

  På konferensen samlas politiker och tjänstemän från de åtta kommunerna och de tre trafikhuvudmän som är medlemmar i Spårvagnsstäderna för att inspireras av kommande satsningar i Köpenhamnsregionen...

 • 16 mar 2011, 11:17
  Ny styrelse i Spårvagnsstäderna vald i dag.

  På årsstämman idag valde Spårvagnsstäderna en ny styrelse. Tidigare ordföranden Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd och ordförande i Storstockholms Lokaltrafik, blev omvald för...

 • 14 feb 2011, 15:20
  Pressmeddelande 2011-02-14 Spårvagnsstädernas årsstämma kombineras i år med ett seminarium som är det första steget i det som planeras bli ett viktigt fokus för Spårvagnsstädernas verksamhet framöver: Att underlätta investeringar i spårväg.

  Press är välkomna på lunchen och det efterföljande seminariet om finansiering. Kontakter förmedlas även för intervjuer med den nyvalda styrelsen (notera gärna intresse vid anmälan).

  Tid:...

 • 10 dec 2010, 14:57
  Spårvagnsstäderna har lämnat remiss på Transportinfrastrukturkommitténs betänkande. Kommittén föreslår att: ”Planeringen av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL. Det ska vara möjligt, men inte längre obligatoriskt, att tillämpa banlagen.”

  Spårvagnsstäderna stöder till fullo kommitténs förslag och vill understryka att denna förändring är av yttersta vikt för den fortsatta utbyggnaden av spårväg i Sverige. Förslaget borde dock...