Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden

 • 2 sep 2010, 15:40
  2 sep 2010. Den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén stöder till fullo Spårvagnsstädernas förslag att förenkla planeringen av spårvägar. Lagändringen innebär om den genomförs snabbare genomförande och lägre kostnader för nya spårvägar.

  Idag redovisade den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03) sitt slutbetänkande.

  Transportinfrastrukturkommitténs uppdrag är att effektivisera planeringsprocessen för...

 • 31 maj 2010, 09:13
  Välkommen till seminarium och mingel under politikerveckan i Almedalen. Många kommuner vill idag investera i nya spårvagnslinjer. Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Norrköping och Linköping planerar en utbyggnad. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer. Men utbyggnaden möter utmaningar när det gäller finansiering, regelverk och samordning.

  Ansvariga politiker presenterar sina utbyggnadsplaner och berättar varför man vill satsa på spårvägar. Vi får veta hur aktörerna i Skåne samarbetar för mer spårvagnstrafik inom och mellan...

 • 20 maj 2010, 06:51
  Nu finns Spårvagnsstäderna på webben. Den nya hemsidan innehåller lättillgänglig information om spårvägar och spårvagnar. Hemsidan riktar sig till beslutsfattare, massmedia och andra som vill få en snabb överblick av området. På medlemssidorna finns fördjupande material för den som yrkesmässigt arbetar med spårväg.

  – Hemsidan kan tillfredsställa den stora efterfrågan på kunskap om modern spårväg som finns hos såväl allmänhet som beslutsfattare och tjänstemännen som nu ska förverkliga de omfattande...

 • 3 maj 2010, 14:26
  Idag bildas föreningen Spårvagnsstäderna av Sveriges största kommuner och trafikhuvudmän. Föreningen ska underlätta utbyggnaden av spårvägar för spårvagnstrafik.

  Den våg av spårvägsutbyggnader som dragit fram genom Europa de senaste 20 åren når nu Sverige. Det finns konkreta planer på utbyggnader i alla de städer som finns representerade i styrelsen och...

 • 3 jun 2009, 11:36

  Allt fler svenska städer vill bygga spårvägar med spårvagnstrafik. Men internationella erfarenheter visar att det inte räcker med god vilja lokalt, det behövs ett statligt engagemang för att...