Spårvagnsstäderna

Kontakta oss

Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3
111 20 Stockholm
Telefon: 070- 568 06 48
E-post: info@sparvagnsstaderna.se
Facebook: www.facebook.com/sparvagnsstaderna

Fakturor till Spårvagnsstäderna skickas hit:
Spårvagnsstäderna
c/o Bankgirocentralen BGC AB
BGC-id WIN3468, FE nr 160
105 69 Stockholm


Kanslichef
Hans Cruse
Telefon: 070-568 06 48
E-post: hans.cruse@sparvagnsstaderna.se