Hoppa till huvudinnehåll

Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnar har hög kapacitet

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap om spårväg och stimulerar samarbete om utbyggnader. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar.

Under 2000- talet har intresset för spårvägar vuxit i flera svenska kommuner. Urbaniseringen, klimat- och miljöfrågor, tillgänglighetsfrågor och behov av ökad kapacitet i kollektivtrafiken har bidragit till att vända den nedläggningstrend som varit rådande sedan mitten av 1900-talet.

 

Behov av samarbete

Trendbrottet har skapat ett stort tryck på att snabbt skapa fungerande strukturer som kan hantera en utbyggnad av spårvägar. Regelverket är inte anpassat, finansieringsmodellerna fungerar dåligt, erfarenheten av spårväg är begränsad och ett samarbete är nödvändigt. Något behövde göras för att underlätta utbyggnaden.

 

Spårvagnsstäderna bildas

Våren 2009 startades ett nätverk för att organisera samarbetet mellan inblandade aktörer. Nätverket blev en förening och den 18 september 2009 bildades Spårvagnsstäderna vid ett möte på Landstingshuset i Stockholm.

En styrelse tillsattes med representanter för Sveriges största kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Från att ha varit en organisation enbart fokuserar på svenska spårvägar, så har verksamheten breddats till den nordiska marknaden, och vi välkomnar varmt även utländska städer, kollektivtrafikmyndigheter och andra involverade i nordisk spårväg som associerade medlemmar.

Läs mer om hur du blir medlem här.