Spårvagnsstäderna

Aktuella spårvägsseminarium

Aktuella arrangemang som berör spårvägsfrågor.

12- 13 januari 2011. Transportforum i Linköping.
Bl.a. sessionen “Förutsättningar och utmaningar för spårvägsplanering i Sverige” torsdag 13 januari kl. 14.00 – 16.00
www.vti.se/templates/Page____3975.aspx

16 mars 2011. Spårvagnsstädernas årsstämma i Göteborg.
Kl. 10.00 - 16.00. I samband med stämman arrangeras ett seminarium om finansiering av spårvägsinvesteringar. Obegränsat antal deltagare per medlem är välkomna.