Spårvagnsstäderna

Anmälan öppen till Spårvagnsstädernas studieresa

Nu är programmet till årets studieresa klart, och anmälningsperioden är öppen.

Studieresan riktar sig till dig som är politiker, tjänsteman eller på annat sätt aktiv i spårvägssektorn.

Du hittar hela programmet här.