Spårvagnsstäderna

Årsmöteskonferens 2017

Den 16-17:e mars arrangeras föreningens årliga årsmöteskonferens. Denna gång äger konferensen rum på Radisson Blu i Helsingborg.

Årsmöteskonferensen är året stora händelse för föreningen och samlar personer beslutsfattare, operatörer, industri och andra aktiva inom spårvägssektorn.

Årets tema är “Från idé till verklighet” och fokus kommer att ligga på hur spårvägsplaner blir verklighet, och vad som krävs i fråga om säkerhet, underhåll och “tänk” för utbyggnad. Vi bjuds även på internationella utblickar och lärorika studiebesök i Helsingborg.

Exakta tider för programmet kan komma att ändras. Observera att några av programpunkterna kommer att hållas på engelska.

Anmälan är nu stängd.

Torsdag

10.00 - Registrering och fika

10.30 - 12.15 - Föreningens årsmöte - Öppet för föreningens medlemmar och associerade medlemmar. Handlingar skickas ut till de som anmält närvaro samt kommer finnas upptryckta i begränsad mängd på plats. Observera att 12.00 är senaste sluttid, mötet kan avslutas tidigare.

12.15 - 13.00 - Lunch - Serveras i hotellets restaurang. Önskar du äta lunch är det viktigt att du är på plats klockan 12.

13.00 - 13.15 - Inledning av konferensen - Representanter för föreningen och Helsingborgs stad hälsar välkomna till konferensen och Helsingborg.

13.15 - 14.20 - Letbaner i Köpenhamn (på engelska/in English) - I Köpenhamn planeras 28 km spårväg med 28 stationer på Ring 3. Spårvägen, som öppnar 2023/2024, ger en ny spårförbindelse på tvären i huvudstadsområdet. Vidare undersöks möjligheten för spårväg på Frederiksundsvej för att binda ihop den kommande Metroringen med spårvägen i Ring 3. Jørgen Østergaard från Hovedstadens Letbane kommer berätta om möjligheter och utmaningar i de två projekten.

14.20 - 14.30 - Introduktion till studiebesöket - Susanne Duval från Helsingborgs stad presenterar de olika studiebesöksspåren. Du kan läsa en utförlig beskrivning av de olika spåren nedan.

14.30 - 15.00 - Nätverksfika

15.00 - 17.30 - Studiebesök i Helsingborg - Helsingborgs stad bjuder in till fyra intressanta studiebesök i staden. Du kan själv välja det “spår” som du är mest intresserad av i anmälan. De olika spåren har olika fokus och även om den eventuella framtida spårvägen och hållbar stadsutveckling är den röda tråden genom studiebesöken, kan du välja precis det pass du vill. Observera att passen har begränsat antal platser, men alla kommer få plats på ett. Mer information kring besöken kan du få av Susanne Duval som nås på susanne.duval@helsingborg.se eller 042-10 33 33.

Spår 1: Från dåtid till framtid
Löprunda från Radisson Blu till Kallis med möjlighet till efterföljande kallbad. Längs vägen gör vi några historiska nedslag kring Helsingborgs förra spårvägsnät som invigdes i samband med Helsingborgsutställningen 1903 och lades ner vid övergången till högertrafik 1967. Vi blickar också framåt mot stadens nya livskvalitetsprogram och den spårväg som nu planeras.
Löprundan blir 5-6 km och vi håller ett lugnt tempo (6 minuter/km).

Spår 2: Socialt hållbara DrottningH
Besök miljonprogramsområdet Drottninghög som just nu genomgår en omvälvande förändring. I projekt DrottningH planerar och förändrar staden tillsammans med de boende. Målet är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det innebär bland annat en fördubbling av antalet lägenheter från 1 100 till 2 200, samtidigt som de som bor där idag ska ha möjlighet att bo kvar. Drottninghög ligger strategiskt kopplat till utvecklingen av stadens kollektivtrafik. 2019 går den första Helsingborgsexpressbussen till området och på sikt planeras även spårvägen hit.

Spår 3. Kollektivtrafiknära läge
Utforska nya centrala Helsingborg till fots! Alldeles intill Helsingborg C pågår stora förändringar. Pulsådern genom centrum, Drottninggatan-Järnvägsgatan, omdanas för ett attraktivare Helsingborg. Mer plats blir det för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. Vi besöker också H+, det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till blandad stad.

Spår 4. Lokalt driv
Besök två av stadens stoltheter – Filbornaverket och Busspunkten. Helsingborgs resa mot spårväg går via utveckling av busstrafiken. HelsingsborgsExpressen kommer att sättas in på Helsingborgs största stadsbusslinje 2019. Biogas och el, drivmedel som Helsingborg producerar på plats, är självklara och viktiga för den attraktiva staden och den hållbara transporten. Följ resan från avfall till drivmedel.

19.30 Middag (mingel från 18.45) - Tillsammans äter vi en trevlig middag i hotellets restaurang. Efter middagen finns möjlighet för fortsatt mingel i hotellets lounge.

Fredag

8.15 - 9.00 - Självkörande spårvagnar och intelligenta autonoma system - hur långt har vi kommit? - Andreas Heitland, chef för Knorr-Bremses avdelning Rail services and strategic development, presenterar nya rön och vägen till självkörande spårvagnar. Utmaningarna är många och tekniken fortfarande bara i teststadiet. Vi kommer att få höra vad tekniken klarar av hur testerna av systemet i Berlins kollektivtrafik (BVG) gått och vilka tekniska hinder som behöver överbryggas. Föredraget hålls på engelska.

9.00 - 9.30 - Vad är nytt på arbetsmaskinsmarknaden? - Ett måste i varje stad som har spårväg är spårgående maskiner som underlättar underhållet. Oftast lever dessa maskiner en undanskymd tillvaro, men i detta pass kommer Jan Åström från Nordisk referensgrupp för spårburna arbetsmaskiner (NRSA) belysa vad som är nytt och berätta om standardiseringsarbetet på området.

9.30 - 10.00 - Årets studieresa presenteras - Efter en kort återblick från föreningens senaste studieresa 2015 presenteras årets resmål av kanslichef Hans Cruse. I år kommer vi att besöka tre destinationer i Tyskland och Frankrike.

10.00 - 10.30 - Nätverksfika

10.30 - 11.30 - Århus letbane - 11 mil spårväg blir Danmarks första spårväg - I sommar är det dags för Danmarks första moderna spårväg att öppna. Projektet är en duospårväg och består av en stadsspårväg genom Centrala Århus som binder ihop två lokalbanor på varsin sida om staden. Nätet ska trafikeras med duospårvagnar (för högre hastighet) och vanliga spårvagnar (för stadstrafik). Claus Rehfeld, VD för Århus Letbaneselskab berättar om målen med projekten och vägen dit. Föredraget hålls på engelska.

11.30 - 11.55 - Vad händer med spårvägen i Lund? - I februari tas det första spadtaget för spårvägen i Lund efter många debatter och diskussioner. Var är projektet när konferens hålls och vilka är nästkommande steg? Emma Berginger, kommunalråd i Lunds kommun är på plats och berättar om vad som hänt hitintills och vad som händer härnäst.

11.55 - 12.15 - Sammanfattning och avslutning

12.15 - 13.15 - Lunch

13.15 - 15.00 - Styrelsemöte (endast för föreningens styrelseledamöter).

Pris för båda dagarna är 5900 kr, för en av dagarna 4900 kr (eftersom föreningen är momsbefriad tillkommer ej moms). I priset ingår förmiddagsfika dag 1, lunch dag 1, studiebesök, middag, fika dag 2, lunch dag 2 samt samtliga seminarier. Observera att arrangemanget endast är öppet för föreningens medlemmar, associerade medlemmar samt särskilt inbjudna gäster.

Konferensen äger rum på Radisson Blu hotel i Helsingborg. Alla deltagare bokar sina egna hotellrum. Skulle Radisson Blu bli fullbokat, finns Comfort Hotel tvärs över gatan. Sista anmälningsdag 8:e mars.

För frågor kring arrangemanget - kontakta föreningens kansli på info@sparvagnsstaderna.se eller 070-5680648.