Spårvagnsstäderna

Årsmöteskonferens 2018

Den 8-9:e mars arrangeras Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens i Norrköping. Temat för i år är säkerhet och det är ett ämne vi kommer att behandla i ordets breda betydelse.

Årsmöteskonferensen är året stora händelse för föreningen och samlar personer beslutsfattare, operatörer, industri och andra aktiva inom spårvägssektorn.

Årets tema är säkerhet och fokus kommer att ligga på säkerhet i ordets breda betydelse, och vi kommer titta på allt från säkerhet för fotgängare och cyklister i och kring spåren, till hur nytt säkerhetskoncept påverkar synen på spårvägen i Stockholm och hur Göteborg arbetar systematiskt för att bättra på framkomligheten för både cyklister och spårvagnar.

Onsdag

Kvällsaktivitet för dig som kommer tidigt
Under onsdagskvällen kommer vi arrangera en social aktivitet för dig som kommer tidigt. Vi kommer ta en tur med bistrovagnen i centrala Norrköping. Turen beräknas ta cirka två timmar och det kommer finnas mat och dryck ombord på vagnen.

Torsdag

10.30 - Registrering och fika (det är möjligt att registrera sig under hela dagen)

11.00 - 12.00 - Föreningens årsmöte - Öppet för föreningens medlemmar och associerade medlemmar. Handlingar skickas ut till de som anmält närvaro samt kommer finnas upptryckta i begränsad mängd på plats. Observera att 12.00 är senaste sluttid, mötet kan avslutas tidigare.

12.00 - 13.00 - Lunch

13.00 - 13.05 - Inledning av konferensen
Föreningens presidium och kanslichef Hans Cruse hälsar välkommen till årets konferens.

13.00 - 16.00 - Introduktion till studiebesök i Norrköping samt studiebesök med spårvagn och besök på spårvägsmuséet
I spårvagn tar vi oss runt i stan för att lära oss mer om hur stadens spårvägssystem fungerar. Studiebesöket avslutas med kaffe på Spårvägsmuseet innan vi far tillbaka till hotellet. Studiebesöket leds av Martin Schmidt.

16.00 - 17.00 - Säker utformning av spårväg för gående och cyklister
Stephan Besier från tyska Stadtbahngestaltung kommer ge exempel på bra utformning av spårväg med oskyddade trafikanter i fokus. Hur bygger vi tillgängligt och säkert för oskyddade trafikanter och vilka vanliga fällor ska vi undvika? Ett föredrag med många bilder för inspiration och som hålls på engelska.

17.00 - 17.20 - Presentation av examensarbete - Spårvägsövergångar - en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet
Ivan Forsman, landskapsarkitekt från SLU i Alnarp har gjort sitt examensarbete kring hur spårvägskorsningar utformats i några franska städer ur ett säkerhets- och estetiskt perspektiv. Under presentationen kommer han att lyfta fram och kommentera sina iakttagelser.

Middag
Tillsammans äter vi en trevlig middag i hotellets restaurang. Efter middagen finns möjlighet för fortsatt mingel på närliggande Bishop’s arms.

Fredag

8.40 - 9.00 – Från gatetrikk till bybane
Oslo storsatsar på spårvagn och tunnelbana. Staten, regionen och kommunen har ett investeringsprogram på drygt 70 miljarder NOK. Miljö och säkerhet står i fokus. Det pågår bland annat en intressant diskussion mellan Bymiljöetaten och Sporveien om detaljutformning i innerstadsmiljön. Bernt Nielsen, Senior Advisor på Born40 ger en kort översiktlig presentation kring ämnet.

9.00 – 10.00 – Internationell utblick från Tammerfors
För några år sedan presenterade Tammerfors (som även är Norrköpings vänort) sina idéer för spårväg på just vår årsmöteskonferens. Nu är projektet verklighet och byggnationen i full gång.Antti Haukka från Tammerfors spårvägsprojekt kommer och ger oss en färsk uppdatering. Hur långt är projektet gånget och var är det på väg? Föredraget är på engelska.

10.00 – 10.20 – Förarassistans i spårvägen – vad är det och vad kan vi lära från tidigare experiment?
Förarassistans i alla sorters fordon är i ropet, och spårvagnar är inte undantaget. Vad innebär egentligen ADAS i allmänhet, hur långt har tekniken kommit och hur är den applicerbar i ett trafiksäkerhetssammanhang. Ulf Enhörning från MobilEye som under 2017 blev uppköpta av det stora företaget Intel som kanske närmast känns igen från din dator kommer berätta kort om hur tekniken kan användas inom spårvägen.

10.20 – 10.35 – Nätverksfika

10.35 – 11.15 – Hur kan ett systematiskt arbete för en bra och säker cykel/spårvägs-miljö gå till - exempel från Göteborg
Att skapa en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter är ett långsiktigt och systematiskt arbete. Mimmi Mickelsen, planeringsledare säkerhet spår på Göteborgs stad kommer att berätta om hur Göteborgs stad arbetar med frågan samtidigt som framkomligheten för spårvagnen säkras.

11.15 - 12.00 – Säkerhetskoncept för Tvärbanan Kistagrenen
På Stockholms läns landsting har trafikförvaltningen beslutat om ett nytt säkerhetskoncept för Tvärbanan Kistagrenen. Arbetet har utgått från trafikförvaltningens säkerhetsordning och bedrivits systematiskt med standardiserade metoder. Med influenser från omvärlden har spårvägen utformats utifrån behov och önskemål. Martin Lindahl, teknik- och designansvarig på Tvärbanan Kistagrenen berättar hur synen på spårvägsplaneringen förändrats.

12.00 – 12.15 – Avslutning och kommande aktiviteter
Det är snart dags för årets studieresa, Hans Cruse presenterar den och erbjuder även en tillbakablick från förra årets resa. Vi får även information om föreningens kommande aktiviteter.

12.15 – Lunch

13.15 – 15.00 Styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte öppet för föreningens valda styrelseledamöter.

Pris för båda dagarna är 5900 kr, för en av dagarna 4900 kr (eftersom föreningen är momsbefriad tillkommer ej moms). I priset ingår förmiddagsfika dag 1, lunch dag 1, studiebesök, middag, fika dag 2, lunch dag 2 samt samtliga seminarier. Observera att arrangemanget endast är öppet för föreningens medlemmar, associerade medlemmar samt särskilt inbjudna gäster.

Konferensen äger rum på Elite Hotel Norrköping, på gångavstånd från stationen. Alla deltagare bokar sina egna hotellrum, men rum finns reserverade fram till en tid innan konferensen på hotellet. Elite bli fullbokat, finns andra hotell i närheten. Sista anmälningsdag 1:e mars.

För frågor kring arrangemanget - kontakta föreningens kansli på info@sparvagnsstaderna.se eller 070-5680648.