Spårvagnsstäderna

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2015

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" ägde rum den 26-27:e mars i Eskilstuna.

Årsmötet
Första konferensdagen inleddes med årsmötesförhandlingar. Föreningen valde ny styrelse och nytt presidium. Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad. Föreningens nya vice ordförande är Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköpings kommun.

Se vilka politiker som ingår i Spårvagnsstädernas nya styrelse

Ta del av bildspelet från konferensdagarna på Flickr

Årsmöteskonferensen
Under årsmöteskonferensen presenterades aktuella utbyggnadsplaner för modern spårväg i Finland och hur man genomfört samhällsekonomiska beräkningar i förstudiearbetena. Deltagarna fick också ta del av planerna för hur Eskilstuna ska utvecklas i framtiden och hur kommunen arbetar med att läka ihop olika stadsdelar med varandra. Det gamla industriområdet Munktellstaden och Fristadstorget besöktes. Ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith berättade om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. Under en paneldiskussion fick kommunpolitiker i Eskilstuna ge sin syn på om spårväg är aktuellt i staden och hur de vill utveckla kollektivtrafiken och staden.

Andra konferensdagen inleddes med att gäster från franska staden Besançon berättade hur man byggt en helt ny attraktiv spårväg på ett kostnadseffektivt sätt. Konferensdeltagarna fick också en inblick i hur regler kan tillämpas för att skapa tilltalande spårvägar med hög säkerhetsnivå. Transportstyrelsen presenterade sitt arbete med ta fram nya föreskrifter för spårvägar. Malmö Stad presenterade hur kommuner och kollektivtrafikmyndigheter kan arbeta med jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen.

Ett sex sidor långt reportage från årsmöteskonferensen finns publicerat i tidningen Modern Stadstrafik

Guidelines för modern spårväg
Konferensen avslutades med en gemensam workshop där alla deltagare kunde bidra till de nya guidelines för modern spårväg som Spårvagnsstäderna tagit fram tillsammans med X2AB.

Läs mer om de nya Guidelines för modern spårväg som nu är klara

Twitterflöde
Spårvagnsstäderna finns på Twitter under namnet @sparvag. Twitterflödet från årsmöteskonferensen 26-27 mars kan ses på #spårväg

Här nedan finns föredragshållarnas presentationer som pdf-filer:

Bilagor