Spårvagnsstäderna

Dokumentation finansieringsseminarium

Referat och presentationer från konferensen Finansiering av spårvägsinvesteringar

Många faktorer talar för satsningar på spårvagnstrafik och det gör att intresset för att bygga nya spårvägar är stort i Sverige.
Men investeringarna ska betalas och det finns inga Columbi ägg att ta till. Trängselavgifter, markvärdesstegringar, privat kapital, EU- finansiering eller offentliga medel kan tillsammans vara möjliga pusselbitar i finansieringen. Det framkom när Spårvagnsstäderna samlades till årsstämma och konferens i Göteborg den 16 mars 2011. Referat och presentationer, se nedan.

Bilagor