Spårvagnsstäderna

Engagerat om spårvägens framtid

Politikerveckan i Almedalen, 5 juli 2010: Ett hundratal personer kom till ett seminarium för att lyssna på vad politiker på nationell, lokal och regional nivå har att säga om spårvagnens framtid. Redan idag pågår många spännande satsningar i kommunerna och trots finansieringsproblem ser det lovande ut. Den viktigaste nyheten är ett förhandsbesked från Karin Svensson Smith (Mp), ledamot i den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén, som intygar att spårvagnsstäderna inte kommer att bli besvikna på det betänkande som snart läggs fram.

Spårvagnsstäderna, Swedtrain och Järnvägsentreprenörerna stod som arrangörer för seminariet. Spårvagnsstäderna ordförande Christer G Wennerholm (M), som även är ordförande för SL, hälsade alla välkomna: Han berättade att Stockholm den 21 augusti blir en ”riktig” spårvagnsstad, dvs. en stad med spårvagnstrafik i innerstaden, och att alla stombusslinjer på sikt ska byggas om till ett spårvägsnät.

Anders Rubin (S) vice ordförande i Spårvagnsstäderna och kommunalråd i Malmö, sa att två nya linjer, varav en till Rosengård, planeras i Malmö.
- Vi har idag den tyngsta busstrafiken i Sverige och den uppnår redan sitt kapacitetstak. Eftersom befolkningen växer måste vi satsa på spårvägar.
Anders Rubin betonade spårvägens kvalitet och den möjlighet den ger att utveckla det urbana rummet. För att klara av utbyggnaden efterlyste han statligt deltagande i projekten.
- Satsning på spårväg är lönsamt för samhället, utvecklar näringslivet och ger fler arbetstillfällen och då måste staten också vara med och finansiera projekten.

Mats Helmfrid (M), Kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, anser att det finns behov av spårväg i Lund. Staden växer och breder ut sig längs ett kunskapsstråk med science park, nya forskningsanläggningar och nybyggda stadsdelar.
- Vi planerar en första etapp mellan stadskärnan och stadsdelen Brunnshög som ska vara klar 2014. Det finns också planer på att fortsätta bygga ut spårvägen till andra orter.
Mats Helmfrid ser spårvagnen som ett komplement till cykeltrafiken.
- Bra och bekväma transporter är viktiga inte minst för Lunds 40 000 studenter och för forskarna som kommer att arbeta vid den nya stora forskningsanläggningen ESS, sa han.

Anneli Hulthén (S), kommunalråd i Göteborg, berättade att Västtrafik just nu satsar på fler spårvagnslinjer. Den nya centrala stadsdelen på södra Älvstranden är nästa område som ska få spårväg. Göteborg har beställt 40 nya spårvagnar till en kostnad av 800 miljoner kronor, men
Anneli Hulthén tycker att marknadsutbudet är begränsat.
- Jag skulle önska att Spårvagnsstäderna samarbetade om upphandling. Det finns få leverantörer av låggolvsspårvagnar och de måste ofta anpassas på plats för att passa funktionshindrade och även för att klara chaufförernas arbetsmiljökrav.

Mats Persson (Fp), regionråd i Region Skåne, talade om regionens målsättning att fördubbla kollektivtrafiken. I Skåne sker en kraftig befolkningstillväxt och det finns goda förutsättningar att skapa fler arbetstillfällen, men det krävs ett sammanhållet transportsystem och att olika aktörer tar ett gemensamt ansvar för kostnaderna.
- När vi frågat resenärer vad som är viktigast för att de ska åka kollektivt kommer bekvämlighet och trygghet främst. Man vill veta att man kommer fram i tid. Det är också viktigt med ett biljettsystem för hela resan. Spårvagnar upplevs som bekväma och attraktiva - även av de som annars väljer bilen.

Genom en publikfråga levererades ett nytt vallöfte om utbyggnad av spårväg. Kommunalrådet Maria Gardfjell (Mp) meddelade att den rödgröna oppositionen i Uppsala går till val på att börja planeringen för spårvagnar i staden redan nästa år.
- Trafiken skulle kunna starta redan år 2016.

Seminariets sista punkt var en debatt mellan Charlotte Wäreborn Schultz VD för Svensk Kollektivtrafik och ledamöterna från riksdagens trafikutskott Nina Larsson (Fp) och Karin Svensson Smith (Mp).

Hur viktiga är spårvägarna? frågade moderatorn Pernilla Ström.
- Alla kommunikationsmedel som är miljövänliga, energieffektiva och undviker utglesning av städerna är viktiga, sa Charlotte Wäreborn Schultz.
Hon tycker sig se en nytändning för spårvagnarna.
- Vi ser en renässans som har att göra med ny teknik, design och framsynta politiker.
På frågan vad hon skulle önska av politikerna svarade hon att hon vill se att den dubbla prövningen av spårvägsplaner enligt PBL och Lag om byggande av järnväg tas bort.

Karin Svensson Smith som själv sitter med i den parlamentariska Transportinfrastrukturkommittén som ser över just den frågan kunde lämna ett positivt förhandsbesked.
- Kommittén kommer till 100 procent att tillmötesgå det önskemålet på förenkling, sa hon.

När det gäller finansieringen anser Nina Larsson att man måste se till hela transportsystemet.
- Man måste alltid prioritera mellan investeringarna, inget trafikslag ska ha en egen gräddfil, sa hon.

Karin Svensson Smith tycker att regeringen måste bestämma om man menar allvar eller inte med klimatpolitiken och stödja åtgärder som minskar biltrafiken.
- De rödgröna vill inrätta ett nationellt kompetenscenter för att bistå de kommuner som vill bygga ut spårvägen så att alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt.

Så kallade OPS- lösningar, dvs. offentlig och privat samverkan tror inte Karin Svensson Smith på.
- Staten måste ha det huvudsakliga ansvaret om man ska klara de nationella miljömålen, sa hon.

Nina Larsson tyckte däremot att det kan vara en bra väg att gå.
- Om man inte har en obegränsad sedelpress att tillgå kan OPS vara ett bra finansieringsalternativ, sa hon.

Alla talare tycktes eniga om att spårvagnarna går en ljus framtid till mötes runt om i landet.

Text: Maritha Sandberg Lööf