Spårvagnsstäderna

Inbjudan: Konferens kostnadseffektiva investeringar i spårväg

Kostnadsbilden för spårvägar har fått stor uppmärksamhet. Oftast koncentreras debatten till själva investeringskostnaderna, medan driftskostnader lämnas därhän. Är projekten kostnadseffektiva om man ser till hela livstiden? Är kostnader i olika projekt – och i olika länder – jämförbara? Kan investeringskostnader minskas? Hur påverkar exempelvis organisationen av spårvägsprojekt effektiviteten i projekten – och hur ska man göra för att garanterat misslyckas? Kan ett spårvägsprojekt generera vinster som inte fångas in i konventionella kalkylmetoder? Under två dagar reder vi ut frågeställningarna.

Tid: Tisdag 25 september kl. 10:00 – Onsdag 26 september kl. 14:45
Plats: Elite Grand Hotel Norrköping
Arrangör: Spårvagnsstäderna.

Program och anmälan:
http://www.sparvagnsstaderna.se/evenemang/kostnadseffektiva-investeringa…

Sprid gärna denna inbjudan.