Spårvagnsstäderna

Ny teknisk kommitté för standardisering av spårväg – vill din organisation eller företag delta?

Spårvagnsstäderna och SIS (Swedish Standards Institute) undersöker möjligheten att starta upp en ny teknisk kommitté inom spårväg.

Idag finns en kommitté hos SIS som jobbar med standardiseringsfrågor kring järnvägar (SIS/TK 254). Järnvägskommittén har uttryckt att det behövs förstärkning då de inte har tillräcklig kompetens för att bedriva standardisering inom spårvägar. Vid Spårvagnstädernas årsmöte i mars genomfördes ett första möte där flera organisationer och företag uttryckte sitt engagemang för att starta en ny kommitté.

Målsättning

Målet för kommitténs arbete är att ta fram tekniska standarder inom området spårväg. Alla intresserade organisationer och företag är välkomna att delta. Kommittén kommer att hålla 3- 4 möten per år och varje deltagare förväntas ha ett engagemang, men man bestämmer själv i vilken omfattning man vill ta del i arbetet. SIS kommer att leda arbetet i kommittén och kommer att kalla till ett första möte när minst tio organisationer och företag anmält intresse.

Fördelar att delta

Genom att delta i arbetet kan din organisation och företag:

• Påverka kommande standard så att den uppfyller företagets/organisationens behov
• Få tillgång till senaste informationen inom ditt område
• Få tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

SIS samordnar detta i samarbete med Spårvagnsstäderna. Anmälan och frågor sker direkt till:

Fredrik Göthe, SIS
tel. 08-555 522 68
fredrik.gothe@sis.se

Ladda ner dokument med mer information om den tekniska kommittén samt en överenskommelse som er organisation behöver fylla i, om ni vill delta.

Bilagor