Spårvagnsstäderna

Nya landstingsledningen föreslår utträde ur Spårvagnsstäderna

När Trafiknämnden i Stockholms läns landsting sammanträder den 12 mars 2015 föreslås SL/trafikförvaltningen lämna Spårvagnsstäderna.

– Vi beklagar att den nya landstingsledningen i Stockholm nu föreslår att SL/trafikförvaltningen lämnar Spårvagnsstäderna, säger Hans Cruse Tf kanslichef.

Föreningen är en bred samarbetsorganisation för 16 kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter som är intresserade av spårvägsutbyggnader. De folkvalda politiker som ingår Spårvagnsstädernas styrelse har ansvar för alla typer av kollektivtrafik på hemmaplan.

Föreningen arbetar med kunskapsutbyte och samarbeten inom spårvägområdet. På Spårvagnsstädernas konferenser och workshops utbyter tjänstemän från hela landet kunskaper och erfarenheter.

– För trafikförvaltningens del blir utträdet bli mest kännbart för de tjänstemän som arbetar med tvärbanan och andra spårvägar i Stockholmsområdet. De får nu svårt att ta del av Spårvagnsstädernas aktiviteter och nationella nätverk inom spårtrafikområdet, menar Hans Cruse.