Spårvagnsstäderna

Nyvald styrelse i Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman och tidigare miljö- och energiminister ledde årsmötesförhandlingarna i Uppsala.

Till Spårvagnsstädernas styrelse omvaldes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande. Ersättare: Anders Rubin (S), kommunalråd, Malmö Stad

Som ledamöter i styrelsen valdes:

Carin Lidman (S), Kommunalråd och ordförande Tekniska nämnden, Västerås Stad
Ersättare: Karin Widén, transportstrateg, Tekniska nämndens stab, Västerås Stad

Anna Jähnke (M), kommunalråd, Helsingborgs Stad
Ersättare: Gustaf Wiklund (Mp), kommunalråd, Helsingborgs Stad

Berthold Gustavsson (M), kommunstyrelseledamot, Stockholms Stad
Ersättare: Stockholms Stad äger rätt att även utse en ersättare.

Bengt Cete (Mp), kommunalråd, Norrköpings kommun
Ersättare: Karin Jonsson (C), oppositionsråd, Norrköpings kommun

Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordf. Lunds kommun
Ersättare: Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun

Mats Persson (Fp), regionråd, Region Skåne
Ersättare: Stefan Svalö (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun
Ersättare: Kristina Edlund (S), kommunalråd, Linköpings kommun

Stefan Hanna (C), kommunalråd, Uppsala kommun
Ersättare: Maria Gardfjell (Mp), kommunalråd, Uppsala kommun

– Det är naturligt att städerna i Sverige samarbetar med varandra och utbyter erfarenheter inom spårvägsområdet. Vi har idag
representanter från många partier i Spårvagnsstädernas styrelse. Det är tydligt att spårvägsfrågor har en stark och bred politisk förankring runtom i hela Sverige säger Christer G Wennerholm, Spårvagnsstädernas ordförande.

133483_9189.jpg