Spårvagnsstäderna

Reserapport från Spårvagnsstädernas studieresa finns nu tillgänglig

I maj genomförde föreningen sin tredje studieresa som denna gång gick till Storbritannien, där Manchester, Birmingham och Nottingham besöktes.

Gruppen innehöll representanter från såväl föreningens medlemmar som associerade medlemmar.

Hela rapporten finns att läsa här.