Spårvagnsstäderna

Seminarium: Att bygga ut spårväg – erfarenheter från Norrköping, Göteborg och Stockholm

Intresset för att bygga ut spårvägssystem är stort i Sverige och det växer alltmer. I Norrköping, Göteborg och Stockholm har man byggt ut sina spårvägar på senare år. Vad har man lärt sig och hur kan kunskaperna underlätta för andra utbyggnader som planeras runt om i Sverige? Ta del av erfarenheter från Norrköping, Göteborg och Stockholm - välkommen till Spårvagnsstädernas seminarium!

Tisdag 9 november. Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. För program och anmälan, läs mer i bifogad fil.

Bilagor