Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna söker seminarielokal till Almedalen

Sedan föreningen bildades har Spårvagnsstäderna haft möjlighet att arrangera seminarium på Almedalens hotell. Tyvärr har hotellet valt att med start nästa år istället hyra ut till en och samma organisation hela veckan. Därför söker vi nu nya lokaler att vara i. Om du har något tips eller lokal att erbjuda är du välkommen att höra av dig till kansliet!

Föreningen har inte många krav på lokal, men följande tittar vi lite extra på:

  • Lokalen måste rymma 100 personer.
  • Det ska gå att beställa mingelmat i anslutning till lokalen.
  • Den ska vara ledig för ett två timmars arrangemang måndag, tisdag eller onsdag under Almedalsveckan - helst tisdag eftermiddag 15-17.
  • Den ska antingen vara utrustad med ljudanläggning, eller så ska det vara möjligt att hyra in detta.
  • Lokalen behöver även vara så tillgänglig som möjligt för alla besökare ska kunna komma in i lokalen - oavsett funktionsvariation.

Spårvagnsstäderna är en icke-vinstdrivande organisation och har därför begränsade valmöjligheter i den rika lokalfloran som finns i Visby under Almedalsveckan. Därför är vi naturligtvis öppna för att hyra in oss några timmar i någon annan organisations eller företags lokal, alternativt att samarrangera seminariet med organisationer där det finns synergieffekter att hämta. Exempel på detta kan vara företag eller organisation som pratar om kollektivtrafik, arkitektur, stadsplanering eller samhällsbyggnadsfrågor generellt.

Välkommen att kontakta oss på info@sparvagnsstaderna.se om du har några förslag eller idéer på möjliga lokaler! Om du har en lokal att hyra ut - vänligen ta första kontakt via e-post med vad ni erbjuder så kan vi diskutera vidare.