Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

Spårvägens roll i den moderna staden. Program & anmälan.

Att bygga spårväg är att bygga stad. De stora städerna fortsätter att växa. Ekonomin förändras och möten, tankeutbyte och intellektuellt kapital får en allt viktigare roll. Städernas attraktivitet är en konkurrensfaktor, men även en produktionsfaktor, när staden förmår optimera förutsättningarna för tankeutbyte. De globala utmaningarna med ansträngda resurser är inte möjliga att bortse från utan påverkar våra samhällen.

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens diskuterar spårvägens, stadsplaneringens och politikens roll i denna nya spelplan.

Se länken nedan för program & anmälan;

http://www.sparvagnsstaderna.se/evenemang/sparvagnsstadernas-arsmoteskon…

Välkommen!

Sprid gärna denna inbjudan.