Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014

Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner. Under två dagar samlas politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis i Lund för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet.

Tid: torsdag 27 mars kl. 10:00 – fredag 28 mars kl. 15:00
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Program

I Lund är den planerade spårvägen snart redo för byggstart. Besök den tänkta sträckan och lär känna den nya stadsdelen som ska byggas kring linjen. Möt lokalpolitikerna, både förespråkare och motståndare. Trafikverket meddelar det senaste om finansieringen och prioriteringarna i den nationella åtgärdsplanen. Vi får också veta vad det är som gör att karaktären hos franska spårvägar skiljer sig från de tyska. Malmö Stad berättar om ett aktuellt projekt som visar att prioriterade busslinjer och spårväg hör ihop. Årsmötet väljer ny styrelse och fastställer årets verksamhetsplan för föreningen.

”Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner” är övergripande tema för fredagens diskussioner. Vi skapar en organiserad dialog i mötesformatet ”Open Space” som leds av en erfaren moderator. Agendan sätts av oss konferensdeltagare och vi får möjlighet att fördjupa oss och utbyta erfarenheter med andra i de frågor som intresserar oss mest. Resultaten av samtalen blir vägledande för Spårvagnsstädernas framtida verksamhet.

Konferencier: Jens Forsmark, samordnare, Spårvagnsstäderna & Anna-Karin Johansson, kommunikationschef, Spårvagnsstäderna.

Torsdag 27 mars

9.30 – 10.00 Registrering & kaffe.

Inledning

10.00 – 10.15 Välkommen till Lund
Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun och ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse

10.15 – 10.30 Välkommen till Årsmöteskonferensen
Christer G. Wennerholm, ordförande i SL & ordförande i Spårvagnsstäderna

10.30 – 12.00 Årsmötesförhandlingar

Föreslagen årsmötesordförande: Bengt Holmberg, Professor, Trafik & väg, Lunds Universitet
Föredragningslista för årsmötet

12.00 – 13.00 Lunch

Planering av moderna spårvägar

13.00 – 13.30 Vad skiljer tyska och franska spårvägar?
Varför har tyska och franska spårvägar olika karaktär? Vad kännetecknar ländernas anläggningsprinciper? Hur hanteras gatumiljöfrågor? Föredraget framförs på engelska.
Christoph Groneck, teknologie doktor, Bonn

13.30 – 14.00 Malmöexpressen, ett första steg mot spårväg
Högprioriterade busstråk kan användas för att öka kollektivtrafikens framkomlighet, attraktivitet och tydlighet i stadsrummet. I Malmö bereds just nu plats på gatorna för Malmöexpressen som sedan ska uppgraderas till spårväg.
Per Wisenborn, projektledare Gatukontoret, Malmö Stad

14.00 – 14.10 Kort bensträckare

Spårväg och stadsutveckling i Lund

14.10 – 14.50 Att bygga en helt ny stadsdel kring en spårväg
Stadsdelen Brunnshög ska växa fram under de närmaste 30-40 åren och planeringen möjliggör på sikt uppemot 40 000 boende och verksamma. Förutom en ny spårvagnslinje innehåller stadsdelen två av världens främsta forskningsanläggningar.
Pär Svensson, Exploateringsingenjör, Brunnshögsprojektet, Lunds kommun

14.50 – 15.20 Kaffe

15.20 – 16.00 Panelsamtal. Spårväg och stadsutveckling i Lund
Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun
Karin Svensson Smith (Mp), 2:e vice ordf. Tekniska nämnden, Lunds kommun
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Sverker Oredsson (FörNyaLund), Ordförande, FörNyaLund

Moderator: Heidi Avellan, politisk redaktör, Sydsvenskan

Studiebesök

16.00 – 17.30 Den nya spårvägen i Lund – sträckning och stadsutveckling
Guide: Håkan Lockby, teknisk direktör, Lunds kommun.

Kvällsaktiviteter

17.30 – 18.00 Fri tid
18.00 – 18.30 Samling med förfriskningar
18.30 – Middag
Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun hälsar välkommen till middagen.
Lokal: Stora Salen, våning 2

Efter middagen rekommenderas mingel på Gambrinus som ligger i anslutning till Grand Hotels matsal på entréplanet.

Fredag 28 mars

9.00 – 14.30 Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner – möjligheter och utmaningar

Vi skapar ett gemensamt forum där du får möjlighet att dela med dig av din kompetens och diskutera vad du tycker är viktigt för att vi tillsammans skall förverkliga Sveriges spårvägsplaner. Mötet utformas för att stimulera största möjliga delaktighet och kreativitet med fokus på gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter. Passet leds av moderatorn Eva P. Svensson, som arbetat med denna metodik på stora konferenser och i samband med medborgardialoger.

Metod: Formen för mötet sker med metoden ”Open Space”. Mötesformen innebär en demokratisk och strukturerad dialog som har använts framgångsrikt både i Sverige och internationellt.

Diskussionsämnen: Du och övriga mötesdeltagare skapar agendan och organiserar er kring de frågor det finns mest engagemang och intresse för. Fundera gärna innan konferensen på vilka ämnen som engagerar dig mest och som du skulle vilja samtala om med andra i föreningen. Viktiga frågor, utmaningar och möjligheter inom temat kommer att beröras och diskuteras precis så mycket som deltagarna själva har intresse för.

Förväntat resultat: Mötet strukturerar befintliga möjligheter och utmaningar så att Spårvagnsstäderna sedan systematiskt kan arbeta vidare med frågorna.

Plats: Stora Salen, våning 2
Fika dukas upp medan samtalen pågår
Lunch serveras i samma lokal kl 11.45 – 12.45

Parallellt på förmiddagen: 10.00 - 12.00 Spårvagnsstäderna styrelsemöte
Mötet är endast öppet för ledamöter invalda i Spårvagnsstädernas styrelse.
Lokal: Jensen-Karlén, källarplanet

14.30 – 14.55 Trafikverket och spårväg

Myndighetens officiella respons på förslagen i Spårvagnsstädernas rapport om Trafikverkets roll i spårvägsfrågor. Avsiktsförklaringen mellan kommunen, Region Skåne och Trafikverket Region Syd kring finansieringen av spårvägen i Lund. Information om hur den allmänna prioriteringen i den nationella åtgärdsplaneringen går till och senaste nytt om hur Lunds spårväg står sig i den konkurrensen.
Lennart Andersson, Regionchef Syd, Trafikverket

14.55 - 15.00 Avslutning

15.00 Konferensen avrundas med kaffe


Anmälan

Konferensen kostar 4 000 kr för två dagar (en dag 3 500 kr). Middagen på torsdag kväll ingår i konferensavgiften. Rum är reserverade genom Grand Hotel och bokas via anmälningsformuläret för konferensen. Rummen kostar 1495-1595 kr/natt (betalas separat vid utcheckning).

Förtroendevalda och journalister deltar utan avgift.

Sista anmälningsdag är passerad och var torsdag 20 mars

Konferensen är endast öppen för Spårvagnsstädernas medlemmar och associerade medlemmar. Vill du bli medlem? Kontakta kansliet

Sprid gärna denna inbjudan.
Välkommen!