Spårvagnsstäderna

Välkommen att följa med på studieresa

Nu har det blivit dags igen för föreningen att åka på studieresa. Arrangemanget äger rum 5-8:e september 2017, och går till tre olika städer i Tyskland och Frankrike. Läs mer om programmet i artikeln nedan. Programmet finns också längst ner på sidan som PDF. Både medlemmar och associerade medlemmar är välkomna att anmäla sig till resan.

Program för Spårvagnsstädernas studieresa till Tyskland och Frankrike 2017

Karlsruhe, Strasbourg och Freiburg 5-8 september 2017

Välkommen att följa med på Spårvagnsstädernas studieresa till Tyskland och Frankrike och besök tre spårvagnsstäder med mycket skiftande karaktär. Resan är speciellt framtagen och öppen för medlemmar och associerade medlemmar i Spårvagnsstäderna. Resan leds av två erfarna experter på spårväg, Patrick Laval och Thomas Johansson. I mindre grupp kommer vi att få besöka tre moderna spårvägssystem med olika karaktär och egenskaper i tre städer i Tyskland och Frankrike.

Målen för resan har valts ut med svenska förutsättningar i åtanke, samtidigt som vi vill visa på mångfalden och utmaningarna i olika sorters spårvagnssystem. Bland annat kommer vi få titta på regionala spårtrafiklösningar, äldre system som blivit moderniserade och system som har flera olika nationella regelverk att förhålla sig till.

Avresa sker tisdagen den 5:e september i egen regi till Tyskland, och vi kommer tillbaka till Sverige igen den 8:e september på kvällen. Tiderna som anges i programmet nedan är preliminära och kan justeras efterhand. Varje deltagare bokar själv sin resa från Sverige efter önskemål, men i programmet som skickas ut föreslår vi lämpliga flyg och tider. Det finns också möjlighet att ansluta till och lämna resan under tiden om du inte har möjlighet att vara med på hela resan.

Under tiden fram till resan går kommer programmet att förtydligas, bland annat kommer namn på de lokala representanter som deltar publiceras.

Tisdagen den 5 september Sverige – Karlsruhe

Resan går från olika ställen i Sverige och Danmark till Frankfurt, där vi sammanstrålar för att tillsammans ta oss med tåg till Karlsruhe från Frankfurts flygplats. Resan på en dryg timme utgörs av Tysklands snabbtåg, ICE. I Karlsruhe kommer vi att få äta middag och få en snabb genomgång av resans innehåll och en möjlighet att lära känna varandra lite bättre. Biljetterna till tåget kommer att vara flexibla, för att kunna ändras ifall flyget skulle bli försenat.

Onsdagen den 6 september - Besök Karlsruhe och färd till Strasbourg

Karlsruhe ligger i Baden-Würtemberg och har ungefär 290 000 invånare. Staden är gammal och har haft tung industri länge, bland annat oljeindustri men en renare industri tar större plats med mycket forskning och utveckling. Det kan nämnas som kuriosa att både cykelns uppfinnare och bilens uppfinnare (Benz) är från Karlsruhe.

Spårvägen i Karlsruhe har funnits sedan 1877 och har till skillnad från sina flesta franska släktingar aldrig slutat trafikerats, utan har kontinuerligt byggts ut och moderniserats sedan dess öppnande.

Efter frukost tar vi oss ut till den närbelägna spårvagnshållplatsen och påbörjar vårt platsbesök. Karlsruhe är ursprunget för den omtalade ”Karlsruhemodellen” vilken innebär att såväl duospårväg som stadsspårväg samsas på spåren genom staden. Duospårväg skiljer sig från annan spårväg genom att den får lov att köra ut på det vanliga järnvägsnätet och samsas med tåg. Detta innebär att kringliggande orter får direkt anknytning med Karlsruhes spårvagnsnät och ett attraktivt resesätt utan att behöva byta transportmedel längs vägen. Duospårvägen har också en del utmaningar, såväl tekniska som byråkratiska, hur samsas exempelvis de regelverk som finns för stadsspårvägen, de privata järnvägarna och den nationella järnvägen? Hur drar de kringliggande städerna nytta av duospårvägen? Duospårväg finns ännu inte i Sverige (däremot i Danmark ganska snart), men ett flertal sträckor har potential för att kunna trafikeras av denna sorts fordon i framtiden.

I Karlsruhe kommer vi även få lära oss om den spårvägstunnel som byggs genom staden för att förbättra framkomligheten för spårvagnarna, samt de ibland unika lösningar som Karlsruhe tagit till för att öka effektiviteten på transporterna.

Lunch kommer vi att äta i någon av de kringliggande orterna dit vi naturligtvis tagit oss med spårvagn. Framåt kvällen kommer vi att åka TGV-tåg från Karlsruhe till Strasbourg där vi kommer att äta middag. Restiden mellan Karlsruhe och Strasbourg är ungefär 40 minuter. I Strasbourg kommer vi att checka in på ett hotell i närheten av stationen.

Torsdagen den 7 september - Heldag i Strasbourg

Strasbourg är en av EUs huvudstäder och folkmängden i Strasbourg ställer stora krav på kollektivtrafiken. Strasbourg är en av få städer i Frankrike som har ett ”riktigt” spårvagnsnät som är relativt nytt. Många andra städer som bygger spårväg bygger spårvägen som en ryggrad i kollektivtrafiken, men här staden satsat på ett mer finmaskigt nät.

Systemet öppnade även här 1877, men lades ner på 60-talet som på många andra ställen runt om i världen. Gatorna prioriterades om för biltrafiken vilket inte var hållbar i längden. I slutet av 1980-talet så diskuterades många lösningar och den inte helt okontroversiella spårvägen började till slut byggas. Till en början fanns bara en linje, men efter ett tag har systemet byggts på. Systemet delar utrymme med gående och cyklister i stadens centrum, samt med biltrafiken i stadens ytterkanter. Lite udda är också att spårvagnstrafiken sedan april 2017 är gränsöverskridande, när spårvägen förlängdes till Kehl i Tyskland på andra sidan floden Rhen. En i kilometer mätt ganska kort förlängning, men som är rätt intressant när det gäller att kombinera olika byggstandarder och regelverk.

Detta var det första moderna spårvägssystem i Frankrike som lade mycket vikt på design, och detta har påverkat allmänhetens acceptans för systemet. Spårvägen har blivit en identitet för staden, och när det behövdes fler vagnar vann en annan tillverkare upphandlingen och fick bygga vagnar under den förutsättning att de skulle bli så lika de befintliga vagnarna som möjligt.

Staden har också använt nätet för aktivt väva ihop olika stadsdelar, inklusive stadsdelar med en del sociala problem. Detta kommer vi att få lära oss mer om när vi besöker staden.

Vidare kommer vi att få lära oss mer om de olika tekniska lösningar som Strasbourg varit testbädd för, bland annat gäller det underjordiska stationer.

Efter att platsbesöket är klart, finns det möjlighet för fri tid i Strasbourg ett par timmar innan middagen äts. Övernattning sker på samma hotell som natten innan.

Fredagen den 8 september - Freiburg och resan tillbaka till Sverige

Dagen bjuder på en hyfsat tidig start och vi beger oss via regionaltåg till vårt sista stopp för resan – Freiburg.

Freiburg är en mycket tät stad som bombades sönder under andra världskriget. Man valde dock att bygga upp staden igen som den såg ut innan kriget bröt ut, med trånga gator och begränsad framkomlighet. Detta innebar att till skillnad från andra större tyska städer så behövde man ganska snabbt en en bra kollektivtrafiklösning vilket gjorde att man byggde vidare på sin redan befintliga spårväg.

Spårvägen försvann aldrig riktigt från Freiburg, men det är i dag en modern meterspårig spårväg som rakt genom de centrala delarna av staden. Det som är intressant att studera i Freiburg är de olika stadierna av stadsutveckling som sker runt spåren. Utbyggnadsstrategin i Freiburg har varit tydlig – spårvägen ska vara på plats först, sen kommer byggnationen och exploateringen runt omkring. I Freiburg kan vi se hur denna strategi fungerat.

Eftersom staden är så pass trång, har staden behövt utveckla framkomlighetsstrategier för alla grupper och det är tydligt att bilen kommer i andra hand i Freiburg. Detta ställer dock höga krav på exempelvis intermodala bytespunkter i systemet – vilket vi också kommer att titta närmare på.

Vid 16-tiden beger vi oss till stationen och åker tillbaka till Frankfurts flygplats med tåg. Flyget till Arlanda lyfter vid 19.50-tiden, och vid 21.55 är vi hemma i Sverige igen.

Detta ingår i resan:

  • Måltider från middag dag 1 till lunch dag 4
  • Alla resor och transporter som gruppen gör gemensamt under resan.
  • Professionell guidning och tolkning som görs av våra experter Thomas Johansson och Patrick Laval med lång erfarenhet av spårvägar i Sverige, Frankrike och Tyskland. Båda talar svenska.
  • Samtliga studiebesök
  • Övernattning på hotell
  • Observera att resan till och från besöket EJ ingår utan bokas och betalas av deltagarna själva.

Priser
Föreningen strävar efter att hålla priserna så låga som möjligt för resan, och på priserna nedan tillkommer ingen moms eftersom föreningen inte är momspliktig. Sista anmälnings och betalningsdag är 5:e juli. Anmälan är bindande, men du kan ersätta dig själv med annan person. Priserna kommer variera beroende på hur många som anmäler sig till resan. Kansliet kommer informera om prisläget kontinuerligt. Observera att antalet platser är begränsat. Priserna baseras på växlingskursen med Euro 2017-04-25 och kan komma att justeras om kronan försvagas till faktureringstillfället.

5-10 deltagare 15 900 kr/pers
10-15 deltagare 11 900 kr/pers
15+ deltagare 9 900 kr/pers
(Priset är glidande beroende på hur många personer som anmält sig totalt, anmäler sig exempelvis 6 personer kommer det högre priset att tas ut, anmäler sig fler än 15 det lägre).

Bokning och frågor
Om du vill boka eller ställa frågor kan du maila Spårvagnsstädernas kansli, kanslichef Hans Cruse hans.cruse@sparvagnsstaderna.se. Sista anmälningsdag är 30:e juli.

Samtliga bilder på sidan: Thomas Johansson

Bilagor