Spårvagnsstäderna

Välkommen på Spårvagnsstädernas höstseminarium i Borås

Duospårväg är ett koncept som kombinerar spårvägens egenskaper med järnvägens. Den gör det möjligt att dra nytta dels av spårvägens höga kapacitet i stadstrafik med järnvägens högre hastigheter och gena linjedragning. Konceptet har ökat i popularitet i Europa, och framförallt i Tyskland finns flertalet system där centralort knyts ihop med kringliggande mindre orter med hjälp av moderna spårvagnar som även trafikerar det lokala järnvägsnätet.

Även i Sverige gjordes tester i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet men konceptet försvann ur medvetandet för att sedan börja föras upp i diskussionen igen under senare år.

På årets höstseminarium kommer vi att ägna konceptet som helhet lite mer uppmärksamhet. Vad hände med duospårvägsplanerna i Sverige? Hur ser det ut i Europa? Och vilka tekniska utmaningar finns?

Mer information och anmälan finns på denna länk!

Bild: Duospårväg i Kassel. Bild: GrafBrotul (wikimedia, CC BY-SA 3.0)