Spårvagnsstäderna

Välkommen på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen

Spårvagnsstäderna arrangerar i år ett seminarium med fokus på finansiering av framtida moderna spårvägar. Seminariet äger i år rum på Samhällsbyggarenan i Visby Hamn (ombord på Blue Charm) den 3/7 klockan 15.45. Efteråt blir det traditionsenligt mingel.

Spårvagnsstäderna arrangerar i år ett seminarium med fokus på finansiering av framtida moderna spårvägar. Seminariet äger i år rum på Samhällsbyggarenan i Visby Hamn (ombord på Blue Charm) den 3/7 klockan 15.45. Efteråt blir det traditionsenligt mingel.

Årets seminarium kommer handla om hur framtida finansiering av modern spårväg ser ut.

Investering i spårväg och annan kapacitetsstark kollektivtrafik är en nödvändig men ibland för stor kostnad för städer och landsting att bära själva. På seminariet kommer vi under vilken de politiska partiernas syn är på statlig medfinansiering och vilka verktyg de helst skulle se finnas tillgängliga för städer som är intresserade av att investera i spårväg.

Medverkar på seminariet gör:
Anders Åkesson, Ledamot Trafikutskottet, Centerpartiet
Karin Svensson Smith, ordförande Trafikutskottet, Miljöpartiet
Patrik Hesselius, Senior Advisor, Uppsala kommun
Teres Lindberg, suppleant Trafikutskottet, Socialdemokraterna

Modererar gör Caroline Ljungberg Toulson från Trivector.

Du hittar vidare info om seminariet här.