Spårvagnsstäderna

Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor

Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

Spårvagnsstäderna föreslår att regeringen i sin myndighetsinstruktion till Trafikverket inkluderar ansvar för all spårtrafik, inte bara järnvägstrafik. I instruktionen saknas även att Trafikverket ansvarar för spåranläggningars tekniska utförande. I dag nämns endast ett ansvar för väganordningar. Föreningen föreslår nu att det korrigeras.

– Vi vill uppmana regeringen att inkludera ett tydligt ansvar för spårvägstrafik för Trafikverket. Skriver man in ordet spårtrafik i myndighetsinstruktionen inkluderar det såväl järnvägstrafik som tunnelbane- och spårvägstrafik, menar Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnstäderna.

Spårvagnsstäderna tycker att Trafikverket borde utpeka enheter och befattningar centralt och regionalt med uttryckligt ansvar för spårväg och spårvagnstrafik. Några sådana finns inte idag.

– I takt med att flera städer planerar nya moderna spårvägar finns ett ökat behov av både kunskap och tekniska standarder. Trafikverket bör arbeta in spårvägar i kommande handböcker för vägars och gators utformning. Det är även angeläget att utveckla ett nationellt säkerhetstänkande för spårväg som ett led i myndighetens trafiksäkerhetsarbete, säger Jens Forsmark.

Läs mer om analysen och Spårvagnsstädernas förslag till åtgärder

Hela rapporten “Trafikverket och spårväg” med föreningens förslag till åtgärder finns för nerladdning här nedan:

Bilagor