Spårvagnsstäderna

Spårväg i Uppsala - förstudiearbete


Kollektivtrafikförvaltningen UL och Uppsala kommun har påbörjat ett förstudiearbete för spårväg som beräknas vara färdigt under 2014. Man utreder bland annat effekterna och kostnaderna för att etablera moderna spårvägar i Uppsala. Arbetet ingår i ett samverkansprojekt för den framtida kollektivtrafiken i Uppsala.

Vill du veta mer?
Kontakta Nina Waara, Strateg, Kollektivtrafikförvaltningen UL
E-post: nina.waara@ul.se

Illustration: White Arkitekter

Ladda ner informationsbroschyren om spårväg i Uppsala här nedan: