Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas förtroendevalda

Spårvagnsstädernas styrelse väljs av årsmötet varje gång, och varje stad och landsting som är medlem kan nominera personer. Varje stad utser en ordinarie från den styrande majoriteten och en ersättare från oppositionen. På bilden ovan ser ni några av våra ledamöter.

Ordförande
Annika Román (MP), kommunalråd, Helsingborg Stad

Vice ordförande
Karin Jonsson (C), kommunalråd, Norrköpings kommun

Ledamöter
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Andreas Schönström (S), kommunalråd, Malmö stad
Daniel Helldén (Mp), trafikborgarråd, ordförande i trafiknämnden, Stockholms Stad
Elias Aguirre (S), kommunalråd, Linköpings kommun
Endrick Schubert (S), Ledamot kommunfullmäktige, Göteborg stad
Jazmin Pettersson (S), ordförande tekniska nämnden, Västerås stad
Jenny Lundström (MP), Regionråd / Vice ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Uppsala
Lars Holmin (M), ordförande Västtrafik
Maria Gardfjell (Mp), kommunalråd, Uppsala kommun
Niklas Ljungström (Mp), 1:a vice ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Skåne
Peter Jutterström (M), Kommunalråd, Jönköpings kommun

Ersättare
Bengt Cete (Mp), kommunfullmäktigeledamot, Norrköpings kommun
Christer Wallin (M), oppositionsråd, Lunds kommun
Håkan Fäldt (M), kommunstyrelseledamot och 2:a vice ordförande tekniska nämnden, Malmö Stad
Leif Blomqvist (S), styrelseledamot, Västtrafik
Mats Helmfrid (M), Region Skåne
Mona Forsberg (S), kommunstyrelseledamot, Jönköpings kommun
Muharrem Demirok (C), kommunstyrelseledamot, Linköpings kommun
Stefan Hanna (C), kommunalråd, Uppsala kommun
Stefan Lindh (M), 2:a vice ordförande tekniska nämnden, Västerås stad
Stefan Olson (M), Regionråd, UL Kollektivtrafikförvaltningen (Region Uppsala)

Revisorer
Mimmi Mickelsen (Göteborg) och Emma Berginger (ers)(Lund)

Valberedning
Sirwan Dabagh, Malmö (Skåne)
Tore Hult, Västtrafik (Västsverige)
Martin Schmidt, Norrköping (Östsverige/Mälardalen)

Eventuella vakanser fylls vid årsmötet varje år.

Hans Cruse, kanslichef är anställd för att sköta föreningens löpande verksamhet. Kontakta gärna kansliet för medlemskap eller andra frågor.