Spårvagnsstäderna

Välkommen till Spårvägsforum 2019!

Välkommen till Spårvägsforum 2019 - tidigare Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens. I år äger evenemanget rum i Uppsala. Anmälan har nu öppnat och du hittar den nedan!

Program (preliminärt - fler programpunkter kommer till)
– Studiebesök längs kommande spårvägen i Uppsala - Uppsalas spårväg har tagit många steg mot förverkligande sen förra året, och även om utmaningarna som måste lösas är många, så är intresset för projektet stort. Med buss lämnar vi konferenslokalerna och besöker några intressanta platser där Uppsala med hjälp av spårvägen kommer att utvecklas. Vi kommer att resa med den längs den tänkta sträckningen och göra stopp längs vägen, bl.a. vid Ultuna, Bergsbrunna station, Gottsunda och Ulleråker.

– Så bra blev det sen - Visionsskisser är ofta tilltalande och men döljer många praktiska problem som måste lösas. Projektet att omvandla Gamlestadstorget i Göteborg till en mer attraktiv plats med hjälp av spårväg har varit igång sen 2011 och delar är nu färdigt. SWECO presenterar hur projektet ser ut nu, och hur man arbetat med att ta fram en bra trafiklösning som fungerar både tillfälligt i närtid och hur den långsiktiga lösningen kommer se ut.

– Så drar vi bäst nytta av en ny spårväg - Forskaren Niels van Oort från universitetet i Delft presenterar de viktigaste erfarenheterna ur sin nya bok “Light Rail Systems - 61 Lessons in Sustainable Urban Development” om spårvägssystem och hur värdet i ett spårvägssytem bäst tas tillvara och hur spårväg integreras i samhället. I sin forskning lutar de sig mot såväl akademiska studier om värdet av spårväg, såväl som empiri från arbete i fält. Föredraget hålls på engelska.

– Vad händer i Kista?- Bygget av Tvärbanans Kistagren är startat och i projektet ska lejonparten av upphandlingarna just starta. Martin Lindahl som är teknik- och designansvarig i programorganisationen för Tvärbanans Kistagren kommer att ge oss en uppdatering kring hur projektet fortskrider och vilka nästa steg blir.

– Internationell utblick - I år prövar vi en ny tvist på detta stående inslag på konferensen. Den internationella utblicken ger denna gång ett bredare perspektiv från ett flertal städer som infört spårväg.

– God design av passagerarutrymme som faktor i beslutet kring trafikslag - I beslut kring vilka satsningar på kollektivtrafik som ska göra får inte alltid design särskilt stort inflytande över besluten. Kanske behöver det ändras. Vad finns det för potential till god design för passagerare i spårväg kontra andra trafikslag? Representanter från designfirman Idesign ger en överblick.

– Läxor från utländska kollektivtrafikmyndigheter - Vilka är de viktigaste läxorna som kollektivtrafikmyndigheter i utlandet lärt sig vid införandet av spårväg ur ett leverantörsperspektiv? Skoda Transportation ger en presentation kring vilka utmaningar de stött på vid introducerandet av ny spårvägstrafik.

– Presentation av VTI-rapporten ”Rekommendationer för funktionell utformning av Spårvägssystem” - Under 2018 släppte VTI en ny rapport som är tänkt att vara vägledande för städer som vill bygga spårväg. Spårvägsforum är en av de första platserna där rapporten presenteras.

Praktisk information
Konferens äger rum från 12.00 den 14/3 till 13.45 den 15/3. Mötet föregås av föreningens årsmöte, och efterföljs av styrelsemöte.
Deltagande 2 dagar 6400 kr
Deltagande 1 dag 5400 kr

Observera att Spårvagnsstäderna är en ideell förening och därför tillkommer ej moms på beloppen.

Arrangemanget är öppet för Spårvagnsstädernas medlemmar, associerade medlemmar samt särskilt inbjudna gäster. Ett begränsat antal studentplatser med reducerad avgift finns tillgängligt, kontakta kansliet för mer information.

Anmälan hittar du genom att klicka på den här länken.

Sista anmälningsdag är den 6/3.

Boende
Observera att du själv måste boka hotellrum. Vi har ett avtal med Elite Academia, där rum bokas för 1495 kr/natt inklusive moms. För att få rabatten kan du antingen ringa hotellet direkt på 018-7809900 eller maila på reservation.academia@elite.se. Observera att bokningskoden ej fungerar via onlinebokningen. Skulle hotellet bli fullbokat finns ett flertal närliggande hotell tillhörande ett flertal olika kedjor såsom Radisson, Scandic och Nordic Choice.

Utställarplats
Även i år finns möjlighet för ett begränsat antal utställare att ställa ut sina produkter i anslutning till lokalen. Utställarplats kostar 13 500 kr. Då ingår även anmälningsavgift för en person. Kontakta kanslichef Hans Cruse på hans.cruse@sparvagnsstaderna.se om ni vill ställa ut.

Tillgänglighet
Observera att studiebesöket kan komma att genomföras med bussar som inte är fullt tillgänglighetsanpassade (veteranbussar). Om du inte har möjlighet att gå upp och ner för en busstrappa, meddela detta vid anmälan så ser vi till att åtminstone en av bussarna är tillgänglighetsanpassad.