Spårvagnsstäderna

Spårvägsplaner i Helsingborg

Helsingborg har under 2013 avslutat arbetet med en förstudie för spårväg. I den anges att en första etapp mellan Dalhem eller Väla och centrum kan färdigställas år 2022. Helsingborg samverkar med Lund och Malmö inom ramen för Spårvagnar i Skåne. Mer information om projektet finns att läsa på:

www.helsingborg.se/sparvagn

Översta bilden: Visionsbild för den nya spårvägen i Helsingborg, Trädgårdsgatan. Spårvagnar i Skåne och Metro Arkitekter.